Aukci nemovitosti vyhlásil Exekutorský úřad v Benešově. Nejnižší podání v dražbě bylo stanoveno na 116,6 milionu korun, znalecký posudek stanovil cenu nemovitosti na 175 milionů korun. Dům zapsaný na seznamu nemovitých kulturních památek tvoří dvě vzájemně propojené budovy. Jejich vlastníkem byla dosud firma Clear Force Projects.

Vzácná barokní památka 

První zmínka o domu U Zlatého hroznu pochází z roku 1389. Z gotiky, stavebního slohu té doby, se v jeho případě zachovalo daleko více, než u ostatních budov v okolí.

Do dnešní, barokní podoby byla nemovitost přestavěna v letech 1707 až 1710 stavitelem Janem Josefem Mayerem. Stavba prošla v druhé polovině 80. a začátkem 90. let rozsáhlou rekonstrukcí.

Šest let je dům prázdný 

Po revoluci byla nemovitost vrácena restituentům a prodána nynějšímu majiteli a zároveň investorovi, který dokončil celkovou rekonstrukci. V roce 1995 byla provedena nová kolaudace rekonstruovaného domu. V objektu později byla pobočka banky či herna. V posledních šesti letech byl dům prázdný.

„U dražených nemovitých věcí se jedná o objekt s prokazatelným goodwillem (genius loci) vzniklým kombinací polohy, celkového architektonického řešení, množství dochovaných prvků a celků a citlivě provedenou rekonstrukcí," stojí v popisu nemovitosti v Usnesení exekučního úřadu.

Čtěte také: Malostranský dům U Zlatého hroznu čeká v září dražba