V roce 2013 bylo v pražské MHD evidováno 252 766 černých pasažérů, loni bylo  cestujícím uloženo 299 533 postihů za porušení přepravních podmínek. Za pololetí letošního roku je to už 150 tisíc. Dopravní podnik na to chce reagovat posílením stávajícího týmu revizorů. DPP zvažuje zaměstnat patnáct nových revizorů. Mzdové ohodnocení ale neuvedl.

DPP hledá nové řidiče 

„Práce přepravního kontrolora je psychicky i fyzicky velmi náročnou činností a přirozeně zde dochází k určité fluktuaci pracovníků. Dle potřeby jsou proto organizovány přibližně jednou ročně nábory a výběr nových revizorů,“ uvedl pro E15 DPP, který se musel v předchozích letech vypořádat s úbytkem až 88 revizorů.

DPP také spouští náborovou kampaň na nové řidiče. „Situace se odvíjí od aktuální potřeby obsazenosti pracovních míst, do níž se promítá přirozený úbytek i fluktuace zaměstnanců a aktuální potřeba pokrytí dopravních výkonů,“uvedl pro server DPP. Dopravní podnik, jehož vlastníkem je Praha,  má celkem 11 tisíc zaměstnanců. Hlavní město na provoz DPP přispívá částkou přes 12 miliard korun.