Jedním z hlavních problémů je rozdíl mezi nákladovou a tržní cenou bytů. Ta je především výsledkem koncentrace pracovních příležitostí, prostorově omezená možnost výstavby. Stavebnictví má z povahy věci pomalou reakci – projektová a inženýrská příprava staveb trvá dlouho. Praha navíc posledních 10 let nestavěla žádné obecní byty.

„Při hledání řešení dostupnosti bydlení v Praze jsme se podívali na příklady dobré praxe v zahraničí. Inspirovat se můžeme např. Vídní, Mnichovem nebo Amsterdamem – tato města jsou aktivními developery, ovlivňují cenu i dostupnost bydlení a jsou sebevědomá při jednání s developery,“ uvedla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hlavního města Prahy.

„Pro lepší dostupnost bydlení v Praze máme jasnou strategii. Stojí na několika základních krocích – např. na jasné dohodě s developery při výstavbě bytů pro dostupné nájemní bydlení, vyčlenění části bytového fondu pro startovací bydlení a pro lidi s tělesným handicapem. Kromě opravy prázdných bytů, které jsou ve vlastnictví města a městských částí navrhneme také dotační program pro majitele dlouhodobě prázdných budov. Regulací AirBnB můžeme do roku 2022 vrátit 5 tisíc bytů zpět do režimu rezidenčního bydlení,“ shrnuje základní pilíře Ondřej Mirovský, místostarosta Prahy 7 a kandidát na primátora metropole.

Inspirace v zahraničí

Studie Zelených poukazuje na  aktivní přístup Vídně. Město kontroluje 26 procent bytového fondu a 78% obyvatel Vídně žije v nájmu (oproti 32% Pražanů). Nižší nájemné v obecním bytech sráží ceny bydlení i v bytech komerčních. Průměrné nájemné je tak jen nepatrně vyšší než v Praze, přitom průměrné příjmy jsou dvaapůlkrát vyšší.

Město Amsterdam aktivně řídí městský  development a stanovuje pravidla trhu. Město vlastní 80 procent rozlohy svého území a u velkých rozvojových projektů určuje pravidlo 40% dostupné bydlení, 40% sociální bydlení, 20% tržní bydlení. Z celkových 430 tisíc bytů má 210 000 městský regulovaný nájem, neboť jde o byty poskytované neziskovými organizacemi.

Mnichov zase razí model „sociálně spravedlivého využívání půdy” – má stanovené poplatky za výstavbu na občanskou vybavenost (školy, školky, jesle) a povinný podíl 30% dostupného bydlení u velkých soukromých projektů. Nástroje odpovídají českému regulačnímu plánu a plánovací smlouvě. Mnichov zároveň podporuje družstva a jiné neziskové formy bydlení.