Velkokapacitní odstavné kolejiště v Hostivaři má 20 přímých kolejí, každá měří 101 metr. Stavba byla zahájena na podzim loňského roku na místě bývalého fotbalového hřiště. Zajímavostí je, že na stavbě byly zužitkovány použitelné panely z rekonstruovaných tramvajových tratí v Praze. Kolejiště bude zpočátku sloužit k odstavování tramvají, které jsou v důsledku omezení provozu vozoven Hloubětín a Žižkov rozmístěny po celém areálu DPP v Hostivaři.

„Infrastruktura tramvajového zázemí je v Praze dlouhodobě poddimenzována. Zápasíme s deficitem odstavných kapacit nejen pro ústřední dílny, ale také obecně pro správu vozového parku. Díky tomuto projektu a po sjednocení vypravování tramvají z Hostivaře a Hloubětína ušetříme na provozních nákladech zhruba milion korun na roční bázi, což je v souladu s plánem na snižování nákladů DPP. Jsem rád, že se stavbu díky našim zaměstnancům povedlo zprovoznit v tak krátkém čase, s téměř dvouměsíčním předstihem,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Bude možné uvolnit vozovnu Hloubětín

Díky novému odstavnému kolejišti bude možné začít uvolňovat vozovnu Hloubětín a připravit k demolici její deponační halu. Havarijní stav střechy a zbourání haly doporučil nedávný posudek Kloknerova ústavu ČVUT.

„Rozvoj tramvajových tratí v Praze je jednou z hlavních dopravních priorit Magistrátu hl. města Prahy. Je ale nutné myslet i na tu část, kterou veřejnost na první pohled nevnímá, nicméně je stejně důležitá: na dostatečnou kapacitu a důstojné prostory pro odstavování, opravy a údržbu tramvají. Je mi sympatické, že DPP při stavbě zohlednil i ekonomickou stránku projektu a  zužitkoval použitelné stavební prvky z nedávných rekonstrukcí tramvajových tratí v Praze,“ uvedl Adam Scheinherr, předseda dozorčí rady DPP a náměstek primátora pro dopravu.

V druhé etapě vznikne opravárenská hala

Stavba velkokapacitního odstavného kolejiště v Hostivaři je první částí projektu. „Ve druhé etapě plánujeme přímo u nového kolejiště postavit novou opravárenskou halu, která bude mít dvoupodlažní vestavbu tak, aby v ní bylo možné provádět údržbu všech typů tramvají a byl k nim zajištěn odpovídající přístup jak od podvozku, tak i od střechy. V hale budou dvě koleje a počítáme se čtyřmi stanovišti pro opravu. Výstavbu haly předpokládáme ve druhé polovině tohoto roku a zprovoznění do konce roku 2019,“ doplnil Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel.