Funkce podchodu pod křižovatkou ulic Resslova –Ječná – Karlovo náměstí bude u vestibulu částečně zachována. Současně zde proběhne modernizace veřejných toalet v metru. Cestující mohou po dobu uzavírky využívat západní vestibul ve směru Palackého náměstí. 

„Modernizace se týká zejména pohyblivých schodů, dále pak osvětlení služebních prostor, rozvaděčů, zásuvkových vývodů napájených z rozvaděčů osvětlení, sdělovacích zařízení a stavebních úprav. V rámci stavebních úprav se hlavně počítá se sanací průsaků, částečnou rekonstrukcí podhledů, obkladů stěn a dlažeb,“ říká Tomáš Kaas, investiční ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP).

Nejprve dojde k postupné demontáži stávajících eskalátorů. Budou vytěženy náhradní díly, které následně DPP použije při opravách v provozu na eskalátorech v ostatních stanicích. Pak se demontují zbývající části, které již není možné dále využít a vyvezou se jako šrot k ekologické likvidaci. Následovat budou sanační práce eskalátorového tunelu a prostory se tak připraví pro montáž nových eskalátorů. Tyto přípravné práce budou značně časově náročné kvůli technologickým pauzám, nezbytných pro zrání nových nosných betonových konstrukcí.

Poté se začnou skládat jednotlivé moduly eskalátorů. Jejich sestavení je spojené s náročnou přepravou těžkých břemen. Po sestavení mechanických částí přijde na řadu zapojení jednotlivých prvků zařízení a následné „oživení technologie“. Na závěr proběhnou veškeré zkoušky, včetně zkoušky se zátěží a revize před spuštěním do provozu s cestujícími.

Celkové investiční náklady se předpokládají ve výši zhruba 225 milionů korun. Vzhledem k charakteru akce má DPP podanou žádost o podporu z evropských fondů, přičemž může získat podporu až ve výši 83,6 milionu korun.

Jedinou změnou v povrchové dopravě bude zřízení zastávky Palackého náměstí v ulici Na Moráni před křižovatkou s ulicí Dittrichova pro autobusovou linku 148.

Schema Karlovo náměstí.