V případě zájmu je třeba nejprve projevit zájem o účast v poptávkovém řízení na výběr nájemce, tedy podat žádost o účast v řízení. Tu lze osobně podat nejpozději do 16. dubna 2018 do 12.00 hodin. V případě zaslání žádosti o účast poštou musí uchazeč zajistit, aby nabídka byla v požadované lhůtě na výše uvedenou adresu skutečně doručena. Nestačí tak žádost o účast ve lhůtě pouze odeslat. Uchazeči budou následně oprávněni podávat závazné nabídky. Lhůta pro podání nabídek uplyne dne 9. května 2018 ve 12.00 hod.

O tom, že soutěž není vypsána pro kdejakou "garážovou" firmu, svědčí i předepsané podmínky, které musí uchazeč splňovat. Jednou z nich je například povinnost prokázat že ve třech hospodářských obdobích uchazeče předcházejících dni, ve kterém bylo vyhlášeno toto poptávkové řízení, dosáhl tržeb z pronájmu reklamních ploch na území Evropské unie v minimální výši 35 milionů korun.

Dopravní podnik navíc požaduje aby vybraný uchazeč do 21 dní od platnosti smlouvy složil do bankovní úschovy záruku ve váši dvanáct milionů korun. Z té by si pak strhával peníze v případě problémů se splácením dohodnutého nájemného. To je navíc ve výši jedné dvanáctiny ročního splatno měsíčně.

Celkem se bude pronajímat 1296 reklamních ploch - 370 na trase A, 435 na trase B i s přestupními místy a 391 na "céčku". Smlouva by měla být podepsána na deset let s pětiletou opcí, výše nájemného by se ročně měla upravovat pouze o inflaci.

Dominantním provozovatelem reklamních ploch na majetku dopravního podniku je společnost Rencar. S tou vedl DPP několik soudních sporů.