Půjde ovšem o stroje tak trochu podobné trolejbusu. Chystá se zde testování elektrobusů s dynamickým dobíjením. Ano – s čerpáním energie nejen v době stání, ale i za jízdy.

Do kopce se šťávou

Provoz elektrobusů, který má být jednou z cest k ekologičtější dopravě v hlavním městě, zkoušel dopravní podnik už v minulých letech. V obratišti Želivského od roku 2015 dokonce testoval statické dobíjecí stanoviště. Ukázalo se však, že kvůli nabíjecím přestávkám by se stání takovýchto strojů v obratištích muselo prodloužit. Nyní se chystá novinka: vyzkoušení dynamického dobíjení. I tak se však elektrobusy budou spoléhat především na vlastní baterie, vyplývá z informací Anety Řehkové z centrály dopravního podniku. „K samotnému dynamickému dobíjení dojde maximálně na 15 procentech z celkového testovaného úseku. Tento úsek byl vybrán kvůli velmi prudkému kopci, který by jinak mohl bateriím limitovat jejich životnost,“ vysvětlila Řehková. Vedle nabíjení za jízdy v Prosecké ulici mají testované stroje sát energii ve chvílích odpočinku: během provozních přestávek v obratišti Palmovka a v noci z třífázové zásuvky v garážích na Klíčově.

Zimní testování


Trolejové vedení se má stavět dva měsíce, pak začne samotné testování. Nejprve s elektrobusem standardní délky, tedy s 12metrovým, v další fázi pak vyjede kloubový stroj o délce 18 metrů. Dopravní podnik je zatím nemá; o poskytnutí zkušebních vozidel jedná s možnými dodavateli. Vyjet s nimi ovšem chce tak, aby je mohl důkladně otestovat během zimního období; právě to totiž celý systém důkladně prověří.

Víc prozradí jaro

Cílem je prozatím s co nejmenšími náklady ověřit dostupné technologické řešení, připomněl generální ředitel dopravního podniku Martin Gillar. „Teprve po prokázání jeho životaschopnosti a efektivnosti dojde k rozhodnutí o případném rutinním provozu s investicemi do nákupu vozidel i zajištění plnohodnotné infrastruktury,“ osvětlil svou vizi. Řehková upřesnila, že s prvním vyhodnocením provozu elektrobusů se počítá na jaře. Pro budoucnost již nicméně dopravní podnik zvažuje pokrytí celé nynější autobusové linky číslo 140 (tedy v trase Palmovka–Čakovice–Miškovice).