Když před patnácti lety zatopilo 1,2 milionů metrů krychlových rozvodněné Vltavy prostory pražského metra, tehdejší protipovodňová opatření neměla šanci proti takové mase vody obstát. Všechna technická a technologická zařízení byla umístěna v podzemní úrovni kolejiště tak, aby zabránila stoleté vodě.

Voda se přelévala mezi stanicemi 

Hladina řeky v roce 2002 byla ale nakonec o 180 centimetrů vyšší. Protipovodňová ochrana s něčím takovým vůbec nepočítala. Zaplaveny byly nechráněné přístupové cesty eskalátorů i schodišť a následně také stanic metra a jeho tratí.

Voda se tehdy navíc přelévala mezi stanicemi přes přestupové chodby a kabelové kanály, které vysoký tlak vody poškodil i přesto, že byly utěsněny průchodkami kabelů. Povodně v roce 2002 na několik týdnů Prahu i její systém metra doslova ochromily. Pro fungování náhradní autobusové dopravy tehdy vypomohlo kolem pětasedmdesáti mimopražských řidičů. Voda byla ze stanic odčerpána po padesáti dnech a polovina zatopených stanic byla do Vánoc znovu otevřena.

Povodňový plán je nyní dokonalejší

Škody se v souvislosti s poškozením pražské MHD vyšplhaly až k částce sedm miliard korun. „Povodně v roce 2002 byly ničivé pro celé město. Obzvlášť ale zasáhly městskou hromadnou dopravu,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová s tím, že i díky této zkušenosti je nyní česká metropole na podobné krizové situace lépe připravená. Její slova potvrzuje také generální ředitel pražského dopravního podniku Martin Gillar.

„Kromě řady technických opatření a technologických vylepšení jsme se zaměřili také na zdokonalení povodňového plánu. Ten byl navíc ověřený i v praxi při cvičení,“ vysvětlil. Podle nově zadaných pravidel tak dopravní podnik pravidelně monitoruje vývoj povodňových situací. „Díky tomu bychom dokázali zajistit včasnou evakuaci i uzavírání stanic a tunelů v ohrožených oblastech,“ tvrdí Gillar, který ale jako nejdůležitější prvek vidí komunikaci a koordinaci veškerých složek povodňové komise a krizového štábu.

Moderní ochranné zdi a lepší odčerpávání

Zkušenosti z katastrofického přívalu vody využil dopravní podnik pro tvorbu nových a účinných opatření. Ochranné zdi, takzvaná hradítka, bránící vniknutí vody z povrchu do stanic a tunelů, jsou nyní modernější a o šedesát centimetrů vyšší. Měla by tak vodě na úrovni povodně z roku 2002 už odolat. Průchodky kabelů, které zničil vysoký tlak vody, mají nyní odolnost šest atmosfér a vylepšení se dočkal i systém odčerpávání. Všechny výtlaky čerpacích stanic jsou upraveny a napojeny na kanalizační síť, která zabrání zpětnému toku vody v případě, že dojde k výpadku napájení a čerpadla přestanou pracovat.

Povodně 2002dva zatopené vlaky, které se do provozu vrátily v letech 2004 a 2005; jsou označeny dvojitou modrou vlnovkou nad dveřmi kabiny strojvedoucího
12 mimopražských dopravních podniků a 75 řidičů pomohlo s provozem MHD ve dnech 14. 9. 30. 11. 2002
2530 metrů byla největší hloubka, ze které se čerpala voda v metru
107 zaplavených ramen pohyblivých schodů
5300 m3/s byl největší naměřený průtok na Vltavě v Praze (více neměřitelné)
1,2 mil.m3 vody odčerpáno z pražského metra
6995 milionů korun činily celkové škody DPP