„Snažíme se ve spolupráci s podnikem Škoda Transportation i výrobcem těch soukolí, těch podvozků najít takové řešení, aby celá zátěž nešla za dopravním podnikem,“ uvedl ředitel dopravního podniku (DPP) Petr Witowski. „Dopravní podnik všechny vady reklamoval u výrobce, tedy u společnosti Škoda Transportation,“ píše se přímo v tiskové zprávě.

Problém se může týkat až 250 vozů, které nyní kontrolují technici ve vozovnách. Problém konkrétně způsobuje pryžová vložka mezi obručí kola a nábojem kola.

Nejedná se však o reklamaci celkovou, nýbrž pouze zmíněných vadných součástek. Podle mluvčího DPP Daniela Šabíka byla již velká část problémů odstraněna, kontroly nicméně budou probíhat až do odvolání. „V případě jakékoli reklamace bychom postupovali v souladu s příslušnou smluvní dokumentací, každopádně však v úzké součinnosti s DPP,“ uvedla na dotaz Pražského deníku Škoda Transportation.

DPP od roku 2010 nakoupil celkem 250 tramvají 15T ForCity, problém s koly dopravce začal registrovat v listopadu 2015. Po dopravní nehodě letos v červnu na Želivského se do situace vložila i Drážní inspekce. Na provoz a bezpečnost cestujících ovšem podle Witowského nemá situace vliv.

Fotogalerie: Křest tramvaje 15T.

Kvůli kontrolami zjištěným nedostatkům tak málem hrozilo, že podnik bude muset povolat do služby ověřené stroje typu T6. Ale těch se město zbavuje, metropole jich prodala celkem 250, poslední letos v únoru. Nahradily je právě zmíněné 15T ForCity. Vozy T6 nyní jezdí hlavně ve městech na východ od Prahy - Brně, Kyjevě, Sofii či Charkově.

Zpřísněné kontroly

„Myslím si, že jsme schopni se s touto záležitostí provozně vypořádat tak, abychom nemuseli odstavit všechny tramvaje tohoto typu. To by samozřejmě způsobilo významný problém,“ vysvětluje dále ředitel Witowski s tím, že pro zajištění bezpečného provozu se snaží udělat maximum. „Kontrolní procesy jsou velmi zpřísněné. Do tramvají 15T jsme nechali nainstalovat speciální software monitorující stav kol, který dá řidiči signál, pokud by se u nich objevila technická nesrovnalost. V koordinaci s dispečinkem pak má řidič povinnost tramvaj neprodleně vizuálně zkontrolovat. Nikdo podle mě nemusí mít obavu, že by zde hrozilo nějaké všeobecné nebezpečí,“ ubezpečuje Witowski.

Nejedná se totiž o jediné případy, v minulosti byly tímto nedostatkem postiženy také tramvaje typů T3 nebo KT8N2. I když se podle DPP přesnou příčinu vzniku závady nepodařilo jednoznačně prokázat, podle průběžných výsledků kontrol za ní pravděpodobně stojí zmíněné pryžové segmenty kol a jejich výrazně nižší životnost.

Novějši typy pryže vykázaly závadu

DPP také otestoval v běžném provozu několik jiných gumových segmentů od čtyř evropských výrobců. Typy pryžových segmentů, které v testu obstály a schválil je Drážní úřad, začal podnik do tramvají 15T postupně montovat. Tyto pryže slouží zejména k odpružení a tlumení nárazů během jízdy tramvaje, zvyšují tedy jízdní komfort a snižují hlučnost. Navrhovány jsou ovšem tak, aby vydržely bez nutnosti opravy či výměny přibližně 240 tisíc kilometrů. Po dosažení tohoto nájezdu je kolo vyměněno za nové. Většina z nich, včetně těch u tramvají typu 15T, dosáhla maximální nájezd bez jakékoliv mechanické závady.

Problémem se také zabývali odborníci z ČVUT. Ti dokázali, že závada se objevuje na dvou typech novějších pryžových segmentů, přičemž ty starší fungují bezvadně. V plánu je také testování nového, neskládaného typu kola.