„Úřad ve čtvrtek vydal předběžné opatření, kterým zadavateli zakázal uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem, a to až do nabytí právní moci rozhodnutí ÚOHS ve věci," uvedl Švanda.

Proč bylo Iveco vyřazeno 

Úřad se případem zabývá na základě podnětu od společnosti Iveco. Ta byla z tendru vyřazena kvůli nesplnění technických požadavků na vybavení autobusů. „Výběrová komise DPP nabídku spol. Iveco vyřadila. Důvodem bylo jednoznačné dílčí nesplnění technických požadavků na vybavení autobusů odbavovacím informačním zařízením. Tomuto rozhodnutí předcházelo zadání posouzení nabídky přizvanému soudnímu znalci, který výslovně ve svém závěru konstatoval nesplnění zadávacích podmínek. Soudní znalec se svým závěrem seznámil ostatní členy komise," uvedla v minulosti mluvčí DPP Aneta Řehková.