Podle dopravního podniku se cestující průkazem ZTP/P při kontrole v MHD sám neprokázal. Nesdělil tuto informaci dopravci ani poté. „Z obsahu ústavního nálezu vyplývá, že v důsledku nepřebírání pošty stěžovatel neuplatnil žádnou procesní obranu a poprvé své námitky předestřel až v rámci exekučního řízení, kdy ovšem brojil pouze proti nedostatku v doručení rozhodnutí nalézacího soudu a rozhodnutí o nařízení exekuce," uvedla mluvčí DPP Aneta Řehková.

Invalida, který je držitelem průkazu ZTP/P od roku 1994, tvrdí, že někdo nejspíš zneužil jeho rodný list a prokázal se jím revizorovi. Rozhodnutí o vymáhání pokuty, nařízení exekuce a první soudní rozhodnutí mu podle něj nebylo doručeno. Soudy dospěly k závěru, že doručování písemností bylo v pořádku. Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 potvrdil i odvolací soud. Podle ÚS však měla justice exekuci zastavit.

Čtěte také: DPP přerušil zkušební provoz tříčlánkového autobusu