Dopravní podnik bude mít v nové firmě 25 procent, zbytek připadne developerovi Nové Holešovice Development (NHD) ze skupiny Karlín Group. Do půl roku od založení společného podniku vstoupí do společnosti Nové Holešovice Development skupina CPI Property Group, která v ní získá 50 procent akcií. Dva soukromí investoři tak budou mít ve společném podniku shodný podíl ve výši 37,5 procenta.

S CPI Property Group se přitom původně nepočítalo. Skupina miliardáře Radovana Vítka proto plán napadla u antimonopolního úřadu. Ten předloni první stížnost zamítl a loni smetl ze stolu i podaný rozklad. Firma tvrdila, že DPP měl na prodej pozemků vypsat veřejnou soutěž. Podnik to odmítl s tím, že pozemky nechce prodat, ale formou společného podniku se spolupodílet na rozvoji okolí a v budoucnu i na ziscích plynoucích z postavených nemovitostí.

CPI Property Group nicméně vlastní v místě pozemky, a to včetně autobusového nádraží v těsné blízkosti stanice metra. Celkem jde v okolí stanice Nádraží Holešovice a v přilehlém území Bubny-Zátory o 240 tisíc metrů čtverečních. DPP s ní proto letos na jaře zahájil jednání o zapojení do společného podniku.

Záměrem společného podniku je zmodernizovat severní vestibul stanice metra Nádraží Holešovice a přeměnit jeho nejbližší okolí ohraničené ze severu železniční tratí a vymezené přibližně ulicemi Partyzánská, Vrbenského a Argentinská v moderní městskou čtvrť, v níž budou zastoupeny kanceláře, bydlení a služby, a to „s důrazem na veřejnou dopravu a posílení přestupních vazeb stávajícího dopravního uzlu“.

Kontrola nad rozvojem okolí stanice

„V minulosti se město zbytečně zbavovalo svých cenných pozemků a ztrácelo nad nimi kontrolu. Od toho jsme ušli obrovský kus cesty. Nezbavujeme se jich. Chceme je se soukromými investory společně rozvíjet dál. Díky sdílené vizi získá doposud neutěšené území impuls pro další rozvoj, ale my za město budeme mít dále kontrolu nad zachováním přestupních vazeb, kvalitou městské hromadné dopravy v Praze i službami pro cestující. Zároveň díky nově vzniklé společnosti získáme zdroj financování ze soukromého kapitálu na opravu infrastruktury, jako jsou vestibuly a stanice metra,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP Adam Scheinherr.

Podle šéfa DPP Petra Witowského společný podnik zajistí dopravci kontrolu nad rozvojem okolí stanice a také dlouhodobé příjmy. DPP počítá se zisky z nové akciové společnosti, aniž by musel investovat peníze. O investice se postarají developeři. „Vytvořili jsme vzor, podle kterého budeme moci obdobně postupovat při modernizaci dalších stanic metra,“ doplnil Witowski. Jak uvedl prezident Karlín Group Serge Borenstein, podoba nové čtvrti vzejde z mezinárodní architektonické soutěže.

Statutárním orgánem společného podniku bude tříčlenné představenstvo a kontrolním orgánem dozorčí rada se stejným počtem členů. Investoři mají právo nominovat dva členy představenstva a jednoho člena dozorčí rady. DPP má právo nominovat jednoho člena představenstva a dva členy dozorčí rady. Předsedou představenstva společného podniku bude vždy zvolen člen představenstva nominovaný investory a místopředsedou představenstva člen nominovaný DPP. Předsedou dozorčí rady společného podniku bude vždy zvolen člen dozorčí rady nominovaný DPP a místopředsedou člen nominovaný investory.