Po zásahu městského soudu dopravní omezení v Dlouhé končí. „Opatření obecné povahy bylo zrušeno, protože chybělo řádné odůvodnění jeho vydání. Proto bylo pro náš soud zcela nepřezkoumatelné,“ vysvětlila mluvčí městského soudu Markéta Puci. Doplnila, že rozhodnutí je pravomocné okamžikem doručení, což se stalo ve čtvrtek.
Otázka ovšem je, na jak dlouho, protože radnice už požadovaná data má a chce se s nimi obrátit na soud.

„Šlo o testovací provoz a vždy je samozřejmě obtížné opatření zdůvodňovat před možností ho vyhodnotit. Nyní data máme a jednoznačně ukazují, že se situace zlepšila. Proto požádáme soud, aby bylo možné v opatřeních pokračovat,“ řekl starosta Prahy 1 Pavel Čižinský. 

Pokles o jeden decibel

Než však soud rozhodne, zůstane v ulicích v noci alespoň zvýšený počet městských strážníků, kteří budou dohlížet na dodržování nočního klidu. Radnice chce jako argument využít data z hlukoměru umístěného na křižovatce ulic Dlouhá, V Kolkovně, Kozí a Masná.

„Zatímco první víkend v dubnu, kdy doprava nebyla nijak omezena, překračoval hluk v oblasti obě noci 63 decibelů, první pilotní víkend se už snížil na hodnoty okolo 62 decibelů. Ještě lepší výsledky pak přineslo zklidnění dopravy druhý víkend, kdy hluk klesl pod 61 decibelů. Vzhledem k charakteru jednotek decibelů znamená pokles o 2 decibely snížení hluku o téměř polovinu,“ vysvětlil radní Prahy 1 pro životní prostředí Petr Kučera.

Průměrné hodnoty kolem 60 decibelů v praxi dle radnice znamenají značný rozptyl, kdy maximální naměřené hodnoty mohou běžně přesahovat 80, 90 nebo dokonce i 100 decibelů.

Naštvaní rezidenti

„Z naměřených dat lze vyčíst, že se podařilo výrazně omezit maxima hluku – zatímco o víkendových nocích, kdy nebyla dopravní opatření uplatněna, dosahovala naměřená maxima 80 decibelů prakticky v celém průběhu noci, v nocích s vyloučenou dopravou byla maxima v průměru o 3 až 6 decibelů nižší,“ upřesnil Martin Šebesta z úřadu Prahy 1. 

Přestože radnici dopady uzavírky těší, někteří tamní obyvatelé její nadšení nesdílejí. To dokazuje i fakt, že na soud se obrátil rezident z Rybné ulice. Na sociálních sítích si někteří lidé stěžovali, že hluk nezpůsobují auta, ale především opilí turisté, kteří se potulují po ulicích.