Výsledky architektonicko-urbanistické soutěže zveřejnilo ještě předchozí vedení metropole v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO). Odborná porota zvolila za nejlepší projekt autorů Pavla Hniličky, Evy Macákové a Josefa Filipa. Vítězné náměstí vzniklo v roce 1925 a nyní do něj ústí několik frekventovaných komunikací – Evropská, Čs. armády, Jugoslávských partyzánů, Svatovítská a Dejvická.

„Návrh vychází z odkazu prof. (Antonína) Engela, autora urbanistického návrhu Dejvic, a jeho vizí stavby měst silně ovlivněných přestavbou Paříže a dalšími pozdějšími velkolepými městskými plány 19. století. Základní myšlenkou návrhu úprav dosud nedostavěného náměstí je uvolnění jeho středu odsunutím tramvaje a automobilového provozu. Volný střed může být naplněn mnoha různými aktivitami, jako jsou trhy, veřejná shromáždění, start a cíl závodu apod. Hodnota veřejného prostoru spočívá v jeho univerzálnosti,“ píše o projektu revitalizace IPR Praha.

Přístupnější srdce „Kulaťáku“

V návrhu studia Pavel Hnilička Architekti například tramvajová trať již neprotíná náměstí, ale střed nově objíždí po jeho západní straně (u Evropské ulice). Kolem vnitřní části Vítězného náměstí mají být vysázeny stromy, které je oddělí od silnice - kruhový objezd má mít nově tři pruhy.

Uprostřed náměstí bude stát obelisk, který byl rovněž v původních Engelových plánech. Srdce „Kulaťáku“ by mělo být přístupnější lidem, protože chodci se sem dostanou díky novému výstupu z metra a přechodům. Pomník zahraničním vojákům druhé světové války bude po rekonstrukci přesunutý k Technické ulici.

Projednání se 60 subjekty

Magistrát odhaduje, že přeměna Vítězného náměstí (v letech 1952 až 1990 se jmenovalo Říjnové revoluce) bude stát půl miliardy korun. Pro koncepční studii se radní rozhodli, protože tento stupeň projektové dokumentace řeší velké množství detailů nad rámec běžně zpracovávané fáze projektové dokumentace studie. Podle mluvčího Víta Hofmana je potřeba projednat plány s více než šedesáti subjekty a případně zapracovat jejich připomínky. Hotovo by mělo být do konce příštího roku.

„Vítězné náměstí se má stát reprezentativním místem Prahy, které bude dobře sloužit všem obyvatelům metropole. Od koncepční studie očekáváme nejen dopravní řešení, ale především posílení všech základních funkcí náměstí – pobytové, společenské či reprezentativní funkce. Počítáme například s pěší zónou směrem na hlavní osu kampusu vysokých škol, s oblíbenými vodními prvky, novými uměleckými díly a snížením hlukové zátěže v okolí,“ uvedl primátorův náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu/TOP 09).