close Doprava v Praze. Infografika. info Zdroj: Redakce zoom_in Když letos na jaře primátorka Adriana Krnáčová (ANO) řekla v reakci na několik dopravních kolapsů, že jsou Pražané v porovnání s jinými městy zpovykaní, vzbudilo to velký rozruch, a jedna ze stran si na tomto výroku postavila i svoji volební kampaň. Tvrdá kritika končícího vedení je u dopravy v některých případech na místě, někdy ne.

Co se povedlo? Na první pohled to číselně nevypadá, ale především přilákat více lidí do veřejné dopravy. I když za čtyři roky podle statistik přibylo cestujících jen nepatrně, vliv na to měla hlavně změna metodiky počítání pasažérů a také uzavření některých stanic.

Nejkratší intervaly MHD

Realitou je, že metro, tramvaje a autobusy hlásí nejhustší provoz v historii. Jinými slovy: čekání na veřejnou dopravu nebylo nikdy kratší. K tomu je ještě nutné připočíst velké nákupy nových nízkopodlažních a klimatizovaných vozidel. Navíc je městská hromadná doprava dostupnější než v minulosti, zejména pak díky zlevnění ročního kuponu na deset korun za den.

Svým nástupcům předávají pražští radní další klíčový materiál, který počítá s velkým rozvojem veřejné dopravy, zejména pak s rozšířením možnosti prodloužení tramvajových tratí za město nebo výrazně větším využitím železnice pro městskou dopravu než dosud. Plány na metro D jsou zatím hlavně na papíře, první velká soutěž na geologický průzkum se vleče a už jednou byla zrušena.

Město mělo více tlačit na stát

Praha musí podle statistik čím dál více bojovat s rostoucím počtem aut. Jejich počet za poslední čtyři roky stoupl o 22 procent a v kombinaci s dojíždějícími ze Středočeského kraje představují čím dál větší problém. Jeho dopady pravidelně pociťují řidiči v dlouhých kolonách. Zavedení parkovacích zón z počátku přineslo velkou kritiku, s ročním odstupem se ale ukázalo, že v městských částech přineslo podle statistik uvolnění ulic a snadnější parkování.

Pro řidiče jsou také klíčové dopravní stavby v metropoli, jako jsou zejména Městský a Pražský okruh. U nich však nedošlo k zásadním posunům. V případě části Městského okruhu podepsali radní teprve na sklonku volebního období smlouvu na jeho projektování. Pražský okruh se prodloužil jen na jednom úseku a ještě nepatrně. I když jde o akci Ředitelství silnic a dálnic, pro Prahu jde o klíčovou stavbu, na jejíž vznik by měla tlačit více než dosud.

Pád Trojské lávky ukázal největší problém pražské dopravy, který současné vedení zdědilo, ale příliš s ním nepohnulo. Zatímco se v minulých letech stavělo, zapomínalo se na údržbu již hotových mostních děl. Výsledkem tak jsou mosty ve velmi špatném stavu, které jsou současně tikajícími bombami pro příští roky.