Ten, kdo by dnes přišel za odpočinkem do dominikánského kláštera u kostela sv. Jiljí na Starém Městě, by se setkal s hlukem vrtaček a pokračujícími stavebními pracemi. Z části ambitu je staveniště a pocit klidu dává jen ostrůvek zeleně v rajské zahradě. Jindy tiché místo prochází první etapou celkové rekonstrukce. Na konci léta se ale nově otevře lidem, kteří budou mít zájem nahlédnout do nitra kláštera.

„S bratry dominikány pracujeme na projektu déle než 8 let. Šli jsme do toho s vizí otevřít klášter pro lidi na ulici, aby se nestyděli vstoupit. Zároveň jsme chtěli, aby bratři vystoupili zpoza vysokých zdí mezi lidi,“ popisuje záměr rekonstrukce dvorní architekt kláštera Josef Pleskot.

Rajský dvůr k nahlédnutí 

Doposud bylo nitro kláštera veřejnosti nepřístupné. Nově dominikáni plánují částečně zpřístupnit rajský dvůr. „Nechceme, aby byl klášter průchozí jako například Františkánská zahrada, bude otevřen při společenských akcích. Chceme, aby se sem veřejnost dostala, ale zároveň klášter zůstane prostorem klidu a zachová si genius loci,“ představuje vize dominikánů převor Filip Boháč.

Lidé tedy budou muset přijít na událost pořádanou dominikány, aby si mohli rajský dvůr prohlédnout. Kolemjdoucím se koncem léta otevře z Jalovcové ulice nový vstup, kterým budou moci do rajské zahrady alespoň nahlédnout.

Rudolfinum.
Smetanovu Mou vlast mohou lidé v Rudolfinu poslouchat i vidět. Zdarma

Podobný princip už v klášteře využil architekt Pleskot při realizaci foyer barokního refektáře. Člověk může z ulice nahlédnout, ale aby viděl barokní refektář v celé kráse, musí přijít na přednášku, debatu, koncert nebo jinou kulturní akci, kterou pořádá kulturně-vzdělávací platforma Dominikánská 8.

Dominikánská vizitka

Původně měl pod barokním refektářem vzniknout i nový podzemní sál, avšak technické zpracování by bylo tak náročné, že od tohoto nápadu dominikáni upustili. Vedle nového vstupu jsou zrestaurované výkladce, kde budou informace o akcích pořádaných v Dominikánské 8, do sousedního krámku se přesune dominikánské knihkupectví Oliva. „Jedním z cílů také je, aby se nároží Husovy a Jalovcové ulice stalo naší vizitkou,“ říká Boháč.

Klášter má už teď instalovaný nový výtah a dokončuje se bezbariérový přístup. „Zpřístupnění kláštera imobilním lidem je jednou z odpovědí na požadavky současné doby,“ doplňuje Pleskot. Dominikáni se do kláštera snaží lidi přilákat nejen na přednášky, ale i na ubytování. „V další etapě plánujeme zvýšit jedno z křídel kláštera o patro, udělat tam cely bratří a rozšířit ubytovací kapacitu pro naše hosty,“ popisuje Boháč plány do budoucna.

Budova Transgas na Vinohradské třídě.
Byznys opět zvítězil nad architekturou. Brutalistní Transgas čeká demolice

Klášter dnes nabízí 8 rodinných, cenově dostupných pokojů a s nástavbou má přibýt dalších 15. Postupně by se měl zvýšit i komfort samotným bratřím, kteří v klášteře žijí. Počítá se i s malou kolejí pro studenty. „Tohle všechno je způsob, jak přilákat lidi do našeho kláštera, a důvod, proč zde v centru Prahy zůstáváme,“ uzavírá Boháč.

První etapu rekonstrukce za více než 12 milionů korun zaplatil z velké části dominikánský řád s příspěvkem hlavního města a ministerstva kultury. Dominikáni teď usilují o získání stavebního povolení na zbytek svých plánů a předpokládají, že s jejich výstavbou začnou během čtyř až pěti let.

Místo vinohradské synagogy nyní stojí základní škola
Dětský smích nahradil židovské modlitby. Na místě školy stála největší synagoga