Feri stál coby student práv u zrodu spolku Kappa Omega v roce 2016. Mladí lidé i díky spolupráci s vedením fakulty (například na výrobě propagačních materiálů) mohli pořádat pikniky, přednášky, výlety třeba na Sněžku i párty – na většině akcí byl nezbytnou součástí alkohol.

Z názvu je patrné, že „Feriho“ spolek se hlásí k odkazu amerických univerzitních „bratrstev“. Nejznámější z podobných uskupení je spolek Skull and Bones (Lebka a kosti), který byl na Yaleově univerzitě v USA tajně založen už roku 1832 a mezi členy patřili také američtí prezidenti včetně Georgeů Bushových.

Podle některých zdrojů jsou v této době podobné spolky kritizovány kvůli hodnotám blízkým takzvané „rape culture“, šíří se tam prý „toxická maskulinita“. Jak ve společném materiálu, který Feriho kauzu odstartoval, uvedly Deník N a Alarm, právě na akcích pod značkou Kappa Omega údajně docházelo k Feriho sexuálním útokům. Osobnost vlivného politika lákala nové členy – primárním cílem bylo se seznámit s novým kolektivem, ale hlavně šlo o to se bavit životem.

Web Novinky napsal o seznamovacích kurzech studentů právnické fakulty, kde v rámci „bojovky“ dostávali účastníci (bez ohledu na pohlaví) plusové body za svléknutí do naha a „předvedení aktivity“. Je třeba zmínit, že podobné akce se konají i na jiných (nejen) pražských univerzitách, vysokoškolský život je pestrý a nejrůznějších zážitků z večírků na kolejích či adaptačních kurzech se šíří napříč společností spousty. Redaktor Pražského deníku slyšel i několik příběhů o Ferim, ale s výjimkou populární kulturní akce Žižkovská noc nebyl svědkem večírků s politikem, jež se možná občas zvrtly v sexuální orgie.

Neférové přirovnání

Poslední dobou se každopádně vnímání mužského chování k ženám výrazně proměnilo a svědectví proti Ferimu vypadají velmi závažně. Problematika sexuálního násilí je velmi složitá a pro aktéry jde o traumatizující zkušenost. Různá podezření a útržky historek na sociálních sítích nyní obě zmiňovaná média spojila v jeden celek obsahující výpovědi konkrétních obětí. Také proto Feriho vyšetřuje policie a on sám (zatím dočasně) opustil veřejný život.

„Dominik Feri již delší dobu není členem spolku a ani se neúčastní žádných námi pořádaných společenských, vzdělávacích nebo kulturních akcí. Zároveň jako současné vedení spolku musíme zdůraznit, že na žádné z námi pořádaných akcí nedošlo k jakýmkoli sexuálním útokům,“ uvedl spolek Kappa Omega na oficiálních facebookových stránkách, kde lze stále najít fotky s odstupujícím poslancem.

První část tvrzení potvrzují údaje z rejstříku, kde byl vymazán z představenstva začátkem roku 2018. Druhou část upřesnili zástupci spolku po námitce v diskuzi: „Nejsme si vědomi, že by za našeho působení ve vedení spolku došlo k jedinému takovému útoku na námi pořádaných akcích, zároveň nemáme informace o žádném takovém útoku od zástupců spolku z minulých let.“ Studenti se distancovali rovněž od přirovnání ke spolkům z amerických filmů, spjatým se skandálním chováním, protože jej považují za „neférové“.

Vedení PF UK nechá prověřit činnost Kappy Omegy, která je jedním z osmi studentských spolků působících na fakultě. Děkan Jan Kuklík v oficiálním prohlášení píše, že také nikdy nedostal „žádný formální ani neformální podnět“ a o „žádném takovém podezření nevěděl“. Podle Kuklíka však právnická fakulta vnímá obvinění ve Feriho případu jako „velmi vážná“ a jednání, které je připisovanému čerstvému nositeli JUDr., považuje za „zcela neakceptovatelné“.

Děkan podpořil oběti

„Osobně, sám za sebe, ale i jménem fakulty bych rád vyjádřil podporu všem obětem takového jednání, protože je mi jasné, že není jednoduché v podobných případech vystoupit,“ uvedl děkan ve svém stanovisku na webu fakulty.

Kuklík chce také v září navrhnout akademickému senátu, aby schválil zřízení funkce fakultního ombudsmana či ombudsmanky právě kvůli řešení nevhodného chování týkající se sexu. Etický kodex Univerzity Karlovy totiž stanovuje, že každý člen akademické obce „odmítá jakoukoliv formu sexuálního obtěžování“. Feriho jméno padalo už na čtvrtečním zasedání fakultních senátorů.

Jeden z nich, doktorand Martin Samek, tweetoval o Ferim ještě před vydáním „rozbušky“ v podobě zmiňovaného článku: „Ví to celá fakulta. Osobně za mnou jako za studentským zástupcem bylo několik holek, kterým nejmenovaný řekneme dost nevybíravým způsobem nabízel sex. To ale není nic, za co člověka dáte na policii.“ Samek si posléze svůj twitterový účet pro ostatní uživatele zamknul.

Jeho kolega Michal Říha, jenž je členem také univerzitního akademického senátu či kolegia děkana, naopak dělal Ferimu od roku 2017 asistenta ve Sněmovně. Při posuzování jeho chování by tak byl ve střetu zájmu, proti čemuž protestuje prostřednictvím redakce také jeden ze čtenárů Pražského deníku.

Na závěr je ovšem nutné citovat znovu děkana Kuklíka, neboť právnická fakulta nemůže vést vyšetřování a vůči Dominiku Ferimu coby absolventovi nemá ani disciplinární pravomoc: „Pevně však věříme, že se tomu kompetentní orgány budou věnovat a všechny případy budou pečlivě vyšetřeny.“

Byť mnoho lidí Feriho dávno odsoudilo, rozsudek ještě nepadl…