Zrychlené výběrové řízení na dodavatele sanačních prací začalo na počátku srpna 2007. V prvním kole se ale Praze 12 vhodnou společnost, která se specializuje na opravy historických objektů, nepodařilo najít. Radnice proto vypsala druhé kolo, v němž byla úspěšná. Po zhodnocení termínu a ceny vyhrála společnost Báča, která staveniště převzala v pondělí 22. října.

Rozhodoval termín

Podle místostarosty Martina Štengla byl stěžejním kritériem pro výběr dodavatele termín. Radnice totiž hledala společnost, která by dokázala opravy uskutečnit co nejdříve. Magistrátní odbor památkové péče jí totiž pod hrozbou sankcí nakázal zajistit domek proti zřícení do konce listopadu. Kvůli zdržení ve výběrovém řízení se však listopadový termín nestihne. „Práce skončí na jaře příštího roku. Budeme proto žádat odbor památkové péče o prodloužení termínu,“ uvedl Štengl.

Domek nyní čekají intenzivní práce na sanaci základů, výměně poškozeného roubení, výplně nebo nahrazení stropních trámů. Radnici opravy vyjdou na necelých deset milionů korun. Za ně by měl být domek až na drobné opravy zcela rekonstruován. V budoucnu úřad vypíše ještě výběrové řízení na firmu, která by měla u domku zbudovat přístavbu. Na tu radnice zatím nemá stavební povolení. Původní v březnu zrušil magistrát po námitkách Ateliéru pro životní prostředí a některých vinařů, kteří u domku hospodaří. „Nyní probíhá řízení k dodatečnému stavebnímu povolení,“ řekl Štengl.

Za komplikaci ve stavebním řízení nakonec radnice bude muset zaplatit statisíce firmě První Keystav. Jde o náklady spojené s tím, že tato společnost musela stavbu několikrát započít a ukončit. „Peněz je škoda, ale v tuto chvíli s tím již nic neuděláme,“ uvedl Štengl. O přesné výši prostředků, které bude muset Praha 12 zaplatit, rozhodnou radní zítra.