„Je to pro nás velkým rozčarováním,“ uvedl za vinaře Vladimír Růžička. Podle nich je k této historické památce necitlivý. Podle představitelů radnice Prahy 12 projekt splňuje požadavky památkářů.

Výhrady mají i odborníci

Výhrady k projektu mají ale také odborníci na rekonstrukce památek. „Projekt není moc dobrý a projektant pravděpodobně nemá moc zkušeností s opravami historických budov. Šťastný není například přístup ke dřevěné konstrukci stropu, jejíž úplná výměna a navržená úprava nejsou podle mě nezbytné,“ uvedl architekt Jan Veselý, který se zabývá dřevěnými konstrukcemi historických objektů. „Nešťastné jsou i změny terénu, jakou je například nájezdová rampa do podkroví, která zcela mění terén části chráněného areálu,“ dodal Veselý.

Projekt kritizuje i občanské sdružení Ateliér pro životní prostředí. „Rozšíření domku na dvojnásobnou plochu na úkor zeleně je v rozporu s územním plánem, protože vzniká na pozemcích určených pro sady, zahrady a vinice. Přístavba navíc poškozuje chráněnou památkovou stavbu,“ uvedl za Ateliér Pavel Černohous.

Památkáři stojí za radnicí

Radnice ale tyto námitky považuje za bezpředmětné. „Rozumím tomu, že se oprava někomu subjektivně nelíbí. Z odborného hlediska však všechno podléhalo konzultacím památkářů, kteří ji posvětili. To je pro mě odborný názor, který by měl být směrodatný,“ uvedl zástupce starosty Prahy 12 Martin Štengl. „Odpovědné odborné instituce svůj názor nezměnily, proto byl projekt předložen ve stejné podobě,“ dodal Štengl.

Z historie - březen 2007

Viniční domek přišel o stavební povolení

Modřany – Oprava historického Viničního domku v Modřanech opět stojí. Sotva radnice Prahy 12 slíbila, že práce budou pokračovat, rekonstrukci provázejí další problémy. Magistrát hlavního města Prahy totiž pracím na domku zrušil stavební povolení. Jak vyplývá z rozhodnutí odboru stavebního Hlavního města Prahy, stavební úřad Prahy 12 pochybil ve dvou věcech. Obešel některé účastníky správního řízení a stavbu povolil, aniž by bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby.

Přístavba nemá rozhodnutí o umístění

Magistrát tak dal za pravdu vinařům z Českého zahrádkářského svazu, občanskému sdružení Ateliér pro životní prostředí i opozičním zastupitelům ze Změny pro Prahu 12, kteří poukazovali na nesrovnalosti s projektové dokumentaci, stavebním řízení i samotné rekonstrukci. „Rozšíření domku na dvojnásobnou plochu, které se děje na úkor zeleně, je v rozporu s územním plánem, protože vzniká na pozemích, které jsou územním plánem určeny pro sady, zahrady a vinice. Přístavba navíc poškozuje chráněnou památkovou stavbu,“ upozornil Pavel Černohous z Ateliéru pro životní prostředí. Podle něj úřad pochybil také v okamžiku, kdy o zahájení správního řízení neinformoval o zahájení a průběhu řízení všechny jeho účastníky, tedy i Ateliér pro životní prostředí. „Nyní se budeme snažit, aby nedošlo k zásahu do vinice a k zastavování území pro funkci, pro kterou nemůže být využito,“ dodal Černohous.

Přístup do vinohradu je omezen

Podle vinaře Vladimíra Růžičky z Českého zahrádkářského svazu se celá věc rozhodnutím magistrátu vrací na začátek. „Mezitím již ale byla odstraněna stará stodola, což je škoda, protože se tím umazal další kousek dějin. Přitom na místě jsme si přizvali na nezávislou konzultaci statika, který nám potvrdil, že zdi jsou schopné dále fungovat,“ uvedl Růžička. Vinařům však zdržení stavby novým projednáváním radost příliš nedělá. „Stavební zábor zasahuje i do vinohradu, takže do něj máme ztížený přístup,“ dodal Růžička. Podle něj to však není jediná komplikace. „Chybí nám tu například toaleta nebo hrozí, že tu někdo spadne z neupravených náspů,“ dodal.

Odpovědnost nenese nikdo

Podle zástupce starosty Prahy 12 Martina Štengla došlo k situaci, kdy přístavba nemá rozhodnutí o umístění, špatným výkladem zákona. „Žádost o územní řízení podána ze strany úřadu byla, ale stavební odbor došel k závěru, že není nutné řízení dělat, protože jde o přístavbu, která vzniká v uzavřeném prostoru,“ řekl Štengl. Právě tento důvod však magistrát Praze 12 zamítl. K obeslání všech pak podle něj nedošlo, protože odbor výstavby nepovažoval Ateliér pro životní prostředí za účastníka řízení. Podle vyjádření magistrátu však takové jednání je v rozporu se zákonem. Štengl však odmítá námitky, že je v nepořádku také dokumentace opravy. „Pokud se někomu oprava subjektivně nelíbí, tomu rozumím.

Z odborného hlediska však všechno podléhalo konzultacím památkářů, kteří tuto rekonstrukci posvětili. To je pro mě odborný názor, který by měl být směrodatný.“ Městské části se tak případná oprava zřejmě o několik měsíců protáhne a prodraží. „Příští týden budeme mít další jednání se stavební firmou, abychom se dohodli, jak v této situaci pokračovat,“ dodal Štengl. Podle něj je však zatím předčasné uvádět škody, které dvojím zastavením prací vznikly. Odpovědnost nyní posuzují právníci úřadu Prahy 12.