„Nejčastěji se jedná o kombinaci fyzického a psychického násilí,“ popsala detaily Zuzana Chomová, vedoucí Intervenčního centra Centra sociálních služeb Praha. Případů domácího násilí v Praze neubývá. Jen za loňský rok ve více než 200 případech policie vykázala násilníka z domu. Počet ohrožených osob se v posledních čtyřech letech drží nad hladinou 400. Navíc se stále jedná pouze o vrcholek ledovce.

Projevy násilí chtějí oběti řešit

Velká část týraných svou situaci neřeší. Přesto je možné ve statistikách najít pozitivní trend. V Intervenčním centru pozvolna přibývá obětí, které se svou situací chtějí něco dělat. „Ohrožené osoby se snaží stav řešit dřív než v minulosti, přijdou se poradit, aby zabránily rostoucímu násilí ve vztahu,“ uvedla Chomová.

close Data o domácím násilí v Praze info Zdroj: Deník zoom_in

Mezi lidmi je totiž vyšší informovanost o organizacích, které se problematikou zabývají. Navíc v Praze je takových společností více než v ostatních regionech. To potvrzují i některé zkušenosti policistů. „Zabývám se domácím násilím od roku 2011, průměrně jsem zpracovával dva až pět případů ročně. Vloni najednou nic,“ popsal Miroslav Mervart, kriminalista Služby kriminální policie a vyšetřování Praha III.

Je dobré, že se pomalu zkracuje období, kdy oběť ve vztahu setrvává bez pokusu to řešit. Doba, po kterou zůstává v násilném vztahu, je ale individuální. „Záleží na tom, o jaké domácí násilí se jedná, zda jsou ve vztahu přítomné děti, jaká je finanční a sociální situace atd.,“ vyjmenovala Chomová.

Děti přejímají vzorce špatného chování

Velkou neznámou v problematice domácího násilí zůstávají muži jako oběti. „Je to fenomén, který je závažný, nemá smysl ho bagatelizovat,“ připomněl Oleg Šuk, psycholog Intervenčního centra. Případy násilí páchaného ženami na mužích totiž stále provází kulturní stereotypy, které jejich závažnost znevažují. „Žijeme ve společnosti, kde muž musí být silný, moudrý, zodpovědný a chrání svou rodinu,“ vyjmenoval psycholog. Klienti se tak o problému bojí mluvit, často si dokonce myslí že jsou násilní oni.

Tou pomyslnou poslední kapkou, která je motivací k řešení situace, bývá například to, když začnou i děti opakovat násilné vzorce chování, které sledují v rodině. „Skrz oči děti vidí ponižování, jakého se na muži partnerka dopouští,“ doplnil psycholog. Stále tak je třeba motivovat oběti, aby dokázaly o problému mluvit a obrátily se na odbornou pomoc.