„Nesmírně si cením spolupráce, kterou máme se Severočeskými doly. Lidé se mě často ptají, jak získáváme v dnešní době nové sbírky. Velkou měrou je to právě díky sdílnosti a ochotě těch, kteří si uvědomují, jak je důležité uchovávat naši historii. Severočeské doly nám touto sbírkou navíc poskytly i nedocenitelný materiál k dalšímu zkoumání a poznávání našeho světa před miliony let,“ uvedl v tiskové zprávě Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea.

Podle mluvčí Kristíny Kvapilové obsahuje sbírka zhruba čtyři tisíce kusů kvalitních fosílií z jílovitých a písčitých usazenin takzvaného bílinského jezera, které se vytvořilo v severních Čechách před 20 miliony lety. „Mezi fosilními rostlinami bylo identifikováno na 150 rodů z dnešního pohledu exotických rostlin a bohatý soubor hmyzu a obratlovců,“ prozradila Kvapilová.

Milovníci biologie tak budou moci obdivovat třeba na první pohled dobře patrnou zkamenělinu žáby nebo vodní či bahenní želvy. „Unikátní je i v tom, že například u mnohých zkamenělin ryb jsou dobře viditelné jejich měkké části. Součástí sbírky je dokonce i nejstarší krasec na světě, přičemž fosílie tohoto brouka je ve velmi dobrém stavu. Z flóry stojí bezpochyby za zmínku i zkamenělina rostliny s názvem sloní uši Dvořákovy, která je pojmenována po svém nálezci a jinde na světě se nenachází,“ dodala mluvčí Národního muzea.

Materiál navíc kromě zájemců o pravěkou přírodu poslouží i vědcům - především paleontologům. Dosud byla podstatná část sbírky vědecky zhodnocena a publikována, ale je pravděpodobné, že v budoucnu přinese další nové poznatky. Po ukončení těžby uhlí v Mostecké (dříve Severočeské uhelné) pánvi už obdobné nálezy nebudou možné.