"Role knihoven se v poslední době zásadně změnila. Jsou to informační centra, ale plní i funkci komunikačního centra. Udělování cen Knihovna roku ukazuje, jak se to napříč celou Českou republikou naplňuje. Knihovny větší, menší, na venkově i městech, všechny se snaží reagovat na to, jak se proměnil svět a chtějí se otevřít se čtenářům všech věkových kategorií a vést je k tomu, aby nejenom četli a půjčovali si knihy, ale aby také získávali další informace a propojovali se navzájem mezi sebou," řekl ČTK Baxa.

Vítězná Místní veřejná knihovna Praha-Dolní Chabry je komunitní knihovnou, která je součástí kulturního centra Chaberský dvůr. Podle poroty se aktivně podílí na životě v místní části. Knihovna Smrčná jako jedna z prvních obecních knihoven začala půjčovat e-knihy a Knihovna městyse Choltice se mimo jiné zapojila do projektu Příběhy sousedů, který vznikl při neziskové organizaci Post Bellum.

Hlavní cenu v kategorii informační počin získala Národní knihovna České republiky za vydání publikace Jak řídit knihovnu: příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven. Byla vydána v tištěné podobě i zveřejněna v elektronické formě na webu Národní knihovny, kde je doplněna o desítky interaktivních příloh k jednotlivým kapitolám. Zvláštní ocenění v této kategorii za významný počin získal projekt Městské knihovny Litomyšl Ta Božena!, jehož cílem bylo připomenout výročí 160 let od úmrtí Boženy Němcové a vytvořit literární putování po stopách spisovatelky v regionu.

Ocenění v kategorii základní knihovna je určeno především knihovnám v malých obcích, kde působí dobrovolní knihovníci, jako vyjádření veřejného uznání této práci. Cenu v kategorii významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb dostává provozovatel knihovny či její pracovník.

Titul Městská knihovna roku 2022, které uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Svaz měst a obcí ČR, získala Městská knihovna Frýdek-Místek z Moravskoslezského kraje. Její aktivity postihují všechny věkové kategorie občanů města – od projektu Bookstart, přes dětské Klubíky, TeenZonu pro dospívající, až po akce pro seniory. Ceny předal předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Roman Giebisch a výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková.

Ocenění knihovnám a knihovníkům udílí ministr kultury od roku 2003. V Česku je asi 5500 knihoven a několik stovek jejich poboček. V celosvětovém měřítku je to nejhustší síť. Podle statistik knihovnického institutu v České republice do knihoven chodí polovina dětí a třetina dospělých.