„Stačilo odnést mobilní zábrany,“ připomněl Ondřej Šuch z ředitelství stavební společnosti Skanska, jak byl za účasti pozvaných hostů obnoven provoz Břežanským údolím.

Průjezd zde byl neplánovaně uzavřen v březnu, a to kvůli havarijní opravě mostu a přilehlé silnice. Práce přišly celkem na 70 milionů korun, připomněl Šuch s tím, že vybudován byl zcela nový most, došlo na rekonstrukci vozovky s výstavbou nových opěrných zdí, ale i na sanaci nebezpečného skalního masivu, z něhož padaly kameny na vozovku.

Ze slov projektového manažera Skanska Jiřího Červenky vyplynulo, že zbourat most, u něhož mimořádná prohlídka statikem ukázala, že jeho nevyhovující stav už představoval bezprostřední hrozbu, a postavit zcela nový patřilo k těm jednodušším úkolům. „Největší výzvou bylo vybudování opěrné zdi, protože silnice trpěla těžkou nákladní dopravou. Také přilehlou skálu jsme zajišťovali v několika fázích, aby byla zajištěna její bezpečnost,“ připomněl Červenka.

K původní zakázce, v jejímž rámci středočeská správa silnic objednala nutné práce, kraj posléze ještě připojil zpevnění břehů nad Břežanským potokem, opravu zhruba půl kilometru dlouhého úseku silnice a očištění blízkých svahů, informoval v souvislosti s obnovením průjezdu krajský úřad.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje připomněla, že v Břežanském údolí ještě na několika místech pokračují úklidové práce, což vyžaduje od řidičů opatrnost při průjezdu. „Nepořádek z prořezů porostů podél silnice tam zanechali vlastníci přilehlých pozemků – a ani po několika urgencích větve z vozovky neodklidili; byli jsme proto nuceni poslat k úklidu naši techniku,“ vysvětluje na facebooku.

Současně s obnovením průjezdu Břežanským údolím byl uzavřen sjezd z Pražského okruhu mezi Dolními Břežany a pražskou částí Písnice. Ten je vybudován, ale trvale používat se zatím nemá. Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Rýdl vysvětluje, že proti se staví Praha-Písnice, jež nesouhlasí s plným zprovozněním před vybudováním obchvatu.

Dočasné otevření jen na dobu prací v Břežanském údolí přišlo na jaře jako rozhodnutí o objízdné trase, která současně měla ulevit Praze s omezeními na rekonstruovaném Barrandovském mostě. Středočeský radní pro oblast silniční dopravy Karel Bendl (ODS) slibuje, že kraj bude usilovat o to, aby byl tento sjezd z okruhu opět otevřený.