O přijetí či nepřijetí zákazu by úředníci měli rozhodnout v řádu několika měsíců po uplynutí daných lhůt. Vedení magistrátu tak zvolilo tu nejtvrdší variantu, která počítá se zákazem vjezdu kamionů na Jižní a Štěrboholskou spojku a Spořilovskou ulici. Se zákazem nesouhlasilo ministerstvo dopravy, policie a některé Středočeské obce.

Poslední slovo v zákazu vjezdu kamionů do Prahy řekne silniční úřad, který ovšem spadá pod státní správu. Podle zákona musí návrh opatření zveřejnit po doručení na úřední desce. Po 15 dnech bude běžen lhůta pro podání námitek.  

Problémy s okruhem

Navržená opatření vymezuje oblast se zákazem vjezdu pro kamiony Pražským okruhem a těmi silnicemi, které ho nahrazují v jihovýchodní části města. Opatření předpokládá umístění značení na 36 křižovatek a 15 křížení či podjezdů a nadjezdů. Také počítá s trvalým umístěním znak a jejich platností po celý den bez omezení. 

Svůj záměr zakázat vjezd kamionům nad 12 metrů  do města oznámil v polovině roku 2016 pražský magistrát krátce po tom, co došlo k vyřazení dostavby Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a Běchovicemi ze seznamu projektů EIA. V provozu je přitom je část okdruhu od D1 k D5 a pár kilometrů na východě města u Černého Mostu. 

Nesouhlasí obce, dopraci i ministerstvo 

Proti se postavily některé středočeské obce, na jejichž komunikace by se kamiony přemístily. Ty také upozorňují, že menší silnice nejsou na velký počet kamionů vůbec připravené. S návrhem ostatně nesouhlasí ani ministerstvo dopravy a ani dopravci.

Zákaz by se podle některých dopravců mohl dotknout všech kamionů směřující na z dálnice D1 na D8. „Když se na jednom místě vjezd kamionů zakáže, zákonitě se to musí projevit jinde - třeba na pražském okruhu nebo v městech v okolí Prahy,“ říká Petr Šťastný, generální ředitel dopravní firmy MOSS logistics.

Problémy by se mohly objevit jinde

Zákaz by podle něj mohl ovlivnit i vzdálenější města jako je Havlíčkův Brod či Kolín. „Kamiony se budou snažit Praze zcela vyhnout, a sjedou z dálnice už na Vysočině. To by mohlo zintenzivnit provoz na hlavních tazích přes Vysočinu, kudy budou na sever země směřovat,“ doplňuje Šťastný. 

Praze tedy chybí náhradní řešení. „Samozřejmě rozumíme, že místní lidi trápí znečištění ovzduší a hluk, který velká auta způsobují. Na druhou stranu není připravené náhradní řešení nebo doporučené trasy, které by umožnily bezpečně se tomuto místu vyhnout,“ uzavírá Šťastný.  

Plán naopak vítají občané Spořilova, kteří si na kamionovou dopravu stěžují. V reakci na postup metropole schválily už vlastní zákaz průjezdu vozidel nad 12 tun Říčany. Tady platí omezení od 13. listopadu.