Dnešní mladý muž je stejně plodný jako ten před 30 nebo 40 lety. „Rozdíl je v tom, že nyní je muž, kterého s neplodností vyšetřuji, průměrně o 10 až 15 let starší než ten, kterého jsem vyšetřoval v 70. letech," vysvětluje Jaroslav Zvěřina ze Sexuologického ústavu Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze a 1. LF UK. V současnosti běžná praxe, kdy přijde 35letá žena se 45letým mužem, že chtějí mít dítě, a to dokonce první, byla podle něho ještě před pár desítkami let raritou.

Plodnost.V posledních letech se objevila řada spekulací, že celková koncentrace spermií se snižuje, čímž dochází k radikálnímu poklesu plodných mužů. „Dramatický úbytek plodných mužů je mýtus. Dříve postrádala vyšetření na spermiogram standard a srovnatelnost, proto mohly výsledky působit tak, že mužská plodnost klesá," vysvětluje Michal Pohanka, přednosta Sexuologického ústavu VFN v Praze a 1. LF UK.

Hladiny spermií se v 80. letech naopak oproti letům padesátým rapidně zvýšily. „Hlavním faktorem bylo zlepšení výživy, lepší vzdělání i to, že populace byla mnohem zdravější," dodává přednosta.

I když na neplodnosti páru mají dnes stejný podíl muži jako ženy, sexuologové upozorňují, že i u mužského pokolení hraje podstatnou roli věk. Stalo se normálním, že chtějí zakládat rodinu v 50 či 60 letech. „Jinak otěhotní partnerský pár ve 20 letech a jinak ve 40. Svoji roli hrají i onemocnění, kterých s přibývajícím věkem přibývá. Navíc lidé v tomto věku za sebou mohou mít i různé prodělané choroby, které situaci komplikují," říká Zvěřina.

Zásadní roli ale podle lékařů hraje čas. Kdyby muž o problému se svojí plodností věděl před tím, než se snaží o oplodnění, měl by čas to řešit. „Jeden jediný spermiogram nemá vypovídající hodnotu. Je ho třeba v několikaměsíčním intervalu zopakovat a pak problém léčit. Na to většina neplodných párů dnes nemá čas. Chtějí dítě hned a tady, takže nějaké kontroly u nás jsou velmi vzácné," říká Zvěřina s tím, že páry se pak hned obrací na centra asistované reprodukce. Jak sexuologové radí, každý dospívající muž by měl znát svůj spermiogram. Test hradí všechny zdravotní pojišťovny a toho, kdo chce zůstat v anonymitě, vyjde na 1000 korun. Špatný spermiogram má necelých deset procent mužů.

KRIZE MUŽSTVÍ

Plodnost.Dnešní doba je podle odborníků typická tzv. krizí mužství. „Význam mužů pro rozmnožování je díky poznatkům reprodukční medicíny stále menší. Současní kouzelníci v oblasti reprodukční medicíny jsou schopni k početí dopracovat i takové páry, kde muž má sotva nějakou spermii. Dokonce dosáhli pokroků i tam, kde nemají v ejakulátu vůbec žádné spermie a extrakcí spermie z varlat dokážou získat oplodnění schopné buňky," komentuje situaci Zvěřina. V kontrastu s tím dnes postrádáme péči o přirozenou plodnost celého páru. „Podíváme-li se do porodnice, ještě pořád víc něž 50 procent dětí vzniká tzv. neplánovaně. To znamená, že si je ještě pořád lidé dělají doma. A to je dobře," uzavírá Zvěřina.

ZDENA KOLÁŘOVÁ