Lávka pomůže pěším i cyklistům a stane se dalším alternativním propojením Holešovic a Karlína. Doplní tak přívoz HolKa, který už lidem cestu z Karlína přes ostrov Štvanice do Holešovic pravidelně zkracuje. Mezi Karlínem a Štvanicí by měla mít lávka 38 metrů a délku 149 metrů mezi Štvanicí a Holešovicemi.

Soutěž na obnovu ostrova Štvanice vypsal Pražský magistrát již v roce 2012, ale díky soudnímu sporu s předchozím nájemcem a dalším komplikacím konečné rozhodnutí jak naložit s výsledky soutěže zatím nepadlo.