Dalšími takovými „škatulaty" může být i kandidát Jiří Dolejš z KSČM. Ten nyní sedí v dolní komoře Parlamentu České republiky. Zálusk si ale v říjnových volbách dělá na horní komoru, tedy Senát PČR. O senátorské křeslo bude bojovat i vysokoškolský profesor Martin Potůček (koalice ČSSD, KDU-ČSL, SZ). Založil na Karlově univerzitě obor Veřejná a sociální politika a politikům přes dvacet let nabízel řešení problémů, které populaci trápí. Většinou bez odezvy, neboť podle jeho slov má současná reprezentace „ideologické klapky na očích." Získal proto podporu tří stran napříč politickým spektrem a jde zkusit své štěstí.

Který z kandidátů vás nejvíce zaujal? Hlasujte v anketě na konci článku!

V Senátu PČR by se ráda viděla i kandidátka za politické hnutí Pražané za svá práva, Dagmar Jungová. Slibuje svým voličům, že by prosadila vyrovnaný státní rozpočet.

Zeptali jsme se kandidátů na senátora ve Vašem volebním obvodu v Praze 8:

1. Proč jste se rozhodl(a) kandidovat?
2. Kde jste do této doby pracoval(a)?
3. Co byste v Senátu PČR chtěl(a) prosadit / změnit?

close Ariana Shametiová zoom_in

1. Mgr. Ariana Shametiová

Konzervativní strana

1. Na základě svých profesních a životních zkušeností jsem přesvědčena, že otevřená demokracie naší společnosti je bez hranic a tedy nezdravá. Společnost postrádá přirozené autority s nezlomným charakterem a odvahou odolat ekonomickému tlaku lobbistů. Úcta a důstojnost v rodině a manželství je moje volební heslo.
2. Od roku 2002 se věnuji divadelním projektům pro hospitalizované děti a děti z dětských domovů.
3. Jsem připravena v Senátu hájit tradiční a trvalé hodnoty, které vycházejí z mých životních zkušeností a křesťanských postojů. Aktuálně považuji za nutné omezit zákon o ochraně poslanecké imunity, zbavit politiky funkcí v dozorčích a správních radách, oddělit soukromé podnikání od veřejné správy.

close Petr Binder zoom_in

2. Bc. Petr Binder

ANO 2011

1. Situace v naší zemi je neúnosná. Slušný občan je vydán napospas všehoschopným politikům a jejich nenasytným kamarádům. Rozhodl jsem se tento trend zastavit a změnit.
Rozhodl jsem se dát občanům možnost volit někoho, kdo pracuje a pracoval dávno před volbami pro lidi a neslibuje, co nedokázal.
2. V současné době pracuji v médiích a vlastním Klub a vinotéku. Také jsem na plný úvazek
poutníkem Hrochem.
3. Chci přesvědčit co největší počet dalších senátorů, aby začali pracovat pro slušné občany.
Je třeba prosadit jednoduché a spravedlivé zákony, na základě kterých se bude méně krást,
podvádět a ničit Česká republika. Je třeba odsoudit a potrestat každého, kdo stojí v cestě
zdravému vývoji naší země.

close Bohdan Babinec zoom_in

3. MUDr. Bohdan Babinec, CSc.

Národní socialisté – levice 21. století

1. Chci vrátit české společnosti její tradiční pozitivní hodnoty.
2. Pracuji již 40 let jako chirurg, v posledních letech provozuji soukromou chirurgickou praxi.
3. Zrušení regulačních poplatků u lékaře a v lékárnách. Chci prosadit novelu zákona, kde bude stanoven smluvní vztah pacienta s jím vybranou zdravotní pojišťovnou s právem komerčního připojištění, s tím, že změnu může provést už po šesti měsících. Vytvořit nezávislý Ústav revizních lékařů, který bude ze zákona dohlížet na poskytování zdravotních služeb tak, aby nedocházelo k jakémukoli zneužívání zdravotní péče nejen ze strany pacienta, ale i ze strany zdravotních zařízení nebo pojišťoven.

close Daniela Filipiová zoom_in

4. Ing. arch. Daniela Filipiová

ODS

1. Kandiduji tentokrát na Praze 8, volební obvod 23, protože jsem o
to byla požádána předsedou ODS Prahy 8 a současně starostou Prahy 8
panem Jiří Janků. Stávající senátorka paní Alena Palečková již tentokrát
nekandiduje. Vzhledem k tomu, že obě mám stejné názory na rodinu, práci
a sociální politiku, je moje kandidatura v podstatě navázání na její
práci v Senátu.
2. V současnosti jsem senátorkou za volební obvod 26.
3. Celou dobu, co pracuji v Senátu, působím v oblasti sociální a
zdravotní politiky. Snažím se prosazovat zájmy slabších. Těch, kteří si
nemohou pomoci sami a jsou závislí na druhých, respektive státu a
pomáhat jim v konkrétních případech, kdy se na mě obrátí. Snažím se
prosazovat racionální, odpovědnou a slušnou politiku.

close Miroslav Koranda zoom_in

5. Mgr. Miroslav Koranda

Nestraníci

1. Kandiduji, protože jako ředitel školy a pracovník ve školství sleduji, jakým způsobem klesá prestiž školství a celková kvalita výuky. Chci zastavit experimenty v podobě státních maturit. Je nutné tvrdě trestat podvodné a nekvalitní vysoké školy, které produkují polovzdělané vysokoškoláky. Nabízím i zkušenosti ve funkci zastupitele zvoleného za sdružení Volba pro Prahu 8.
2. Celý můj život je spojen se školstvím jak učňovským, tak základním. Na ZŠ Doláková se mi podařilo vybudovat unikátní sportovní hřiště pro softbal. Projekt volnočasových center jsem přenesl i na ZŠ Glowackého, kde se podařilo vybudovat nejmodernější dětské dopravní hřiště v ČR. Na této škole učím a školu řídím do současnosti.
3. Cíl v Senátu je obsažen v mém volebním hesle. Tuhle vládu chci co nejdříve poslat do kouta.

close Viliam Buchert zoom_in

6. Mgr. Viliam Buchert

TOP 09 a Starostové

1. Sleduji českou politickou scénu s určitým znepokojením, zejména neschopnost domluvit se i na těch nejpodstatnějších věcech, které se týkají všech občanů. A protože jsem pracoval přes dvacet let jako politický reportér a komentátor, rozhodl jsem se aktivně do politiky zasáhnout.
2. V letech 1983 až 1989 na Ústřední radě družstev v Praze. Pak přes dvacet let v deníku MF Dnes jako redaktor a vedoucí zahraničního oddělení, pak jako šéf Magazínu a devět let jako zástupce šéfredaktora. Od července 2010 do června 2012 jsem byl zástupcem šéfredaktora časopisu Reflex.
3. Chtěl bych podstatně změnit přístup senátorů k práci, vykazují někdy malý výkon a často slabou účast na zasedáních. Chci zrušení imunity a omezení některých finančních náhrad, které hraničí s absurdností.

close Lenka Procházková zoom_in

7. Lenka Procházková

Věci veřejné

1. Celý život podávám svědectví a vystupuji proti bezpráví slovem, perem. K rozhodnutí, že budu kandidovat do Senátu, jsem dorostla, když jsem poznala, že hlas spisovatelky a novinářky dnes ztrácí váhu a že chci-li něco ovlivňovat a měnit, musím vstoupit do profesionální politiky.
2. Jsem spisovatelka a publicistka.
3. Obecně: vzít stát mafiánům a vrátit ho občanům. Konkrétně: navrhnout zákony o odluce státu a církví, o obecném referendu, o odvolatelnosti poslanců a senátorů, kteří selžou. Zaměřit se na obrodu vzdělanosti, protože chci, abychom vyváželi spíš mozky než levnou pracovní sílu. Chci legislativně podpořit občanskou společnost a řešit situaci střední třídy, protože tito lidé tvoří demokracii. Např. zdravotnictví nepokládám za ekonomickou disciplínu, ale za národní zájem.

close Marek Merhaut zoom_in

8. PhDr. Mgr. Marek Merhaut, MBA

Strana soukromníků České republiky

1. Ke kroku stát se platným členem Strany soukromníků České republiky a kandidovat za tuto stranu do Senátu, jsem se rozhodl proto, že mohu velice dobře porovnat segment soukromého podnikání a zaměstnaneckého poměru ze strany manažerské.
2. Více než třicet let jsem pracoval v gastronomii a hotelnictví, kde jsem prošel různými pracovními pozicemi, doma i v zahraničí, od nejnižších až po nejvyšší manažerské. Po třiceti letech jsem se rozhodl ke změně a stal se vysokoškolským pedagogem.
3. V podpoře soukromníků a živnostníků ze strany státu vidím velké nedostatky a to je hlavní důvod, proč se ucházím o hlasy Vás soukromníků a živnostníků. Mým prvořadým cílem je, aby všichni zúčastnění na výrobních procesech (soukromníci, živnostníci, zaměstnanci a posléze i koncoví zákazníci) byli spokojeni.

close Dagmar Jungová zoom_in

9. Bc. Dagmar Jungová

Pražané za svá práva

1. Jsem velmi aktivní na Praze 8 ohledně privatizace bytového fondu v Karlíně a Libni. Na Praze 8 chybí domovy pro seniory a domy s pečovatelskou službou pro občany, kteří se o sebe již nedokáží postarat. Chtěla bych aktivně vystupovat v Senátu a uzákonit jejich povinnou výstavbu a umožnit těmto starým lidem důstojný život.
2. Pracovala jsem v různých ekonomických funkcích u velkých podniků.
3. Můj program je, na rozdíl od jiných, zvláště mužských politických kandidátů, naprosto jednoduchý, ale zásadní - vyrovnaný státní rozpočet. Nejprve je nutné naplnit státní pokladnu a pak tyto prostředky lze přerozdělovat a vydávat. Musí se také konečně přestat zadlužovat tato země. Proto musí platit jednoduchá ekonomická poučka: má dáti – dal.

close Jan Zenkl zoom_in

10. Jan Zenkl

Česká strana národně sociální

1. Nelíbí se mi, tak jako ostatním občanům, současná politická situace, resp. politické dění v naší republice. Patřil jsem mezi ty, kteří jen nevěřícně kroutí hlavou nad tím, co se zde děje a co si všechno necháme líbit. Dlouho jsem si pohrával s myšlenkou vstoupit do politiky a pokusit se alespoň něco změnit k lepšímu, být oponentem parlamentních stran a udělat něco dobrého pro naši republiku a tedy pro nás všechny.
2. Do roku 1992 jako hlavní mechanizátor v zemědělském družstvu a od roku 1992 do současnosti jako OSVČ.
3. Určitě bych chtěl prosazovat důrazný postup proti korupci a tunelování státu. Zrušení anonymních akcií, transparentnost státních zakázek. Zrušení státních příspěvků stranám a zavedení stropu na náklady voleb.

close Martin Potůček zoom_in

11. Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.

Koalice ČSSD, KDU-ČSL, SZ

1. Protože už se nevydržím jen tak zpovzdálí dívat, jak přezíravě k potřebám občanů se chová současná „reprezentace" naší země. Má ideologické klapky na očích, operuje ve vleku podivných zájmů a je nekompetentní.
2. Už dvacet let se věnuji výzkumu a výuce na Univerzitě Karlově. Založil jsem zde obor Veřejná a sociální politika. Svými knihami, články a blogy upozorňuji politiky jak na problémy, které nás trápí, tak také jak se jich zhostit se ctí a v dlouhodobé perspektivě. Bohužel většinou bez odezvy.
3. Mojí ambicí je prosadit v Senátu strategické uvažování o problémech ČR a o možnostech jejich řešení. Součástí tohoto úsilí by byly i konzultace s občany mého volebního obvodu, společné hledání cest, jak zlepšit jejich, ale i moji kvalitu života. Žiji totiž s nimi na Praze 8 přes třicet let.

close Jiří Dolejš zoom_in

12. Ing. Jiří Dolejš

KSČM

1. Praha je můj domov, žiji zde od narození. Volební obvod č. 23 zahrnuje území na severu Prahy, kde žije skoro 150 tisíc obyvatel. Pochopitelně mě k tomuto významnému pražskému území za ta léta pojí intenzivní lidské i pracovní vztahy. Např. první pracovní stáž (tehdy v karlínském sídle Českého statistického úřadu), první láska (tady zůstanu diskrétní).
2. Začínal jsem v komunální politice. Posledních 10 let jsem pracoval jako poslanec Parlamentu ČR, především v rozpočtovém výboru, také jsem léta v podvýboru pro bankovnictví a finanční trhy.
3. Mé priority: zrušit asociální vládní reformní kroky, posílit kontrolu politiků a přímou demokracii, podpořit investice do člověka a do vzdělání, garantovat podmínky pro důstojný život na stáří a bezpečnost doma i na ulicích.