„V případě dlouhodobých výluk či havárií míří balená voda přímo k lidem zapojeným do projektu na jimi určené místo,“uvedl Tomáš Mrázek, mluvčí PVK.  Do projektu už se zapojily Praha 2, Praha 3, Praha 6, Praha 13, Praha 15, Praha 16 a městská část Březiněves. 

Když přestane téct voda 

„Když přestane téct voda, je to nepříjemné pro všechny, natož pro lidi s omezenou pohyblivostí, pro které může cesta k cisterně a následná doprava vody domů představovat nepřekonatelný problém. Dlouhodobě usilujeme o maximální bezbariérovost v naší městské části. Projekt PVK, do něhož jsme se nově zapojili, vnímám jako další pozitivní krok v této oblasti,“ řekl starosta Prahy 14 Radek Vondra.

Všechny kontejnery s balenou vodou mají čipy, díky kterým je možné sledovat jejich polohu a jejich pohyb od výrobní linky a sklady až k samotné distribuci. Balicí linka je instalována v úpravně vody Káraný. Celý proces balení vody je v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů. Potřebné údaje jsou uvedeny na sáčku. Jakost vody je průběžně kontrolována akreditovanou laboratoří.