Nová zpráva Kloknerova ústavu ukázala, že stav mostu je špatný natolik, že by mohl být do pěti let uzavřen. Cestování po Praze tak hrozí kromě silnic další problém: jak se dostat přes Vltavu i vlakem. Zpráva, na kterou jako první upozornil server aktualne.cz, vyšla najevo v době, kdy ministerstvo kultury finišuje s rozhodováním, zda most ponechá jako kulturní památku. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) už představila novou podobu mostu, protože počítá s jeho bouráním.

„Zkorodovaná konstrukce je v natolik špatném stavu, že je třeba, aby byla nahrazena novou. Prvků, které by bylo potřeba opravit, je totiž opravdu hodně. Zbourání konstrukce je proto varianta, která odpovídá stavu, ve kterém ten most nyní je,“ řekl ředitel Kloknerova ústavu Jiří Kolísko. Podle studie vydrží provoz vlaků maximálně pět let. Nová pražská koalice ale o bourání nechce ani slyšet.

Náměstek pro dopravu v Praze Adam Scheinherr na svém facebookovém profilu uvedl, že prý je již rozhodnuto o tom, že most nebude dál památkou a že budou dělat vše pro to, aby jej zachránili. To ale ministerstvo kultury odmítlo.

„O tom, že bychom zrušili prohlášení železničního mostu v Praze na Výtoni za kulturní památku, nic nevím ještě ani nemáme všechna předepsaná stanoviska, potřebná pro rozhodnutí, informaci potvrdit nemohu,“ řekla Simona Cigánková, mluvčí ministerstva kultury.

Už na jaře SŽDC přišla s tím, že je potřeba most zbourat. To ale památkáři odmítají. Osud mostu teď závisí hlavně na rozhodnutí ministerstva kultury, které řeší konec památkové ochrany.

Ocel je na hranici životnosti

O budoucnost mostu včera jednali zástupci SŽDC, IPR, Kloknerova ústavu ČVUT, pražského magistrátu a Národního památkového ústavu. „Všichni zúčastnění se shodli pouze na tom, že ze stávající stavby lze po důkladné sanaci zachovat v podstatě jen zděné mostní pilíře. Na budoucím osudu současné ocelové mostní konstrukce nenalezli shodu,“ uvedl Illiaš, mluvčí SŽDC.Podle něj studie ukazují, že most je na konci životnosti.

„Určujícím faktorem není koroze mostní konstrukce, ale blížící se konec únavové životnosti prvků mostovky. Vzhledem ke zjištěnému stavu nosné konstrukce mostu je nutné provést jeho rekonstrukci v co nejkratším časovém horizontu. Mezní čas provedení prací do pěti let je z pohledu zachování železniční dopravy skutečně hraniční,“ řekl Illiaš.

Podle něj je z pohledu železničářů nejpravděpodobnější možností snesení stávající mostní konstrukce a její nahrazení věrnou tvarovou replikou současného mostu tak, aby panoráma dané lokality nebylo narušeno. „Jestliže SŽDC začne v lednu příštího roku připravovat záměr projektu stavby a v dubnu získá dopravně územní rozhodnutí, je zde reálná možnost zahájení výstavby kopie současného mostu v letech 2022 až 2024. Železniční provoz by během samotné stavby zůstal vždy zachován alespoň po jedné koleji,“ dodal Illiaš.

Čtyři koleje se nevejdou

SŽDC už představila i novou podobu mostu. Podle návrhu bude tříkolejný. Čtyřkolejný, který by více odpovídal budoucímu nárůstu železnice v Praze, není možný postavit. „Čtyři koleje se nevejdou, pokud se mají zachovat současné podpěry mostu. A to je požadavek památkářů,“ uvedla SŽDC na Facebooku.

I během opravy lze očekávat ale velké komplikace pro cestování vlakem. Most je pro řadu železničních spojení prakticky nenahraditelný: Branický železniční most je pouze jednokolejný a nezvládl by počty vlaků, které denně jezdí mezi Smíchovem a Výtoní. Další mosty jsou pro vlaky směrem na Plzeň nevyužitelné.