Odtěžením zeminy z roku 1975 se zvětší prostor pro zadržení vody v poldru. Další místo lze získat revitalizací a modelací vyčištěné plochy.

Celkově se předpokládá vylepšení retenčního objemu suchého poldru o více než deset tisíc metrů krychlových, což bude mít nesporně pozitivní vliv na dolní tok Rokytky. To je důležité zejména pro zastavěné oblasti Prahy 8 a 9.

Pomoc při záplavách

„Zlepší se bezpečnost lidí níže po toku Rokytky. Suchý poldr má význam nejen pro zadržení přívalových dešťů, ale je také důležitým krajinným prvkem sloužícím k rekreaci místních obyvatel," řekla radní pro oblast životního prostředí Jana Plamínková.

Suchý poldr Čihadla byl postaven v 80. letech 20. století a zaujímá plochu bezmála 27 hektarů. Nachází se na východním okraji Prahy v Hostavicích mezi sídlištěm Černý Most a Dolními Počernicemi. Jedná se o největší suchý poldr v Praze a slouží k zachycování přívalových srážek.