Mezinárodní porota v čele s architekty Sándorem Fintou a Helgem Lunderem vybírala z 22 velmi kvalitních návrhů. Do druhé fáze po dlouhé diskusi vybrala pět návrhů, jejichž autoři nyní navrhovaná řešení dopracují a do  19. srpna předají  porotě. Z finálové pětice komise vybere vítězný návrh, který doporučí k realizaci. S ohledem na požadavek zachování anonymity jednotlivých tvůrců budou soutěžní návrhy a jména jejich autorů představeny až po finálním rozhodnutí poroty.

„Správa železniční dopravní cesty si uvědomuje svoji zodpovědnost v roli investora dopravní infrastruktury, proto jsou součástí návrhu i vazby na okolí a okolí samotné, což je v intravilánu hlavního města nezbytností,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Soutěž, která byla vyhlášena na začátku února, je připravována ve spolupráci s hlavním městem Prahou. Část prvků z vítězného architektonického návrhu bude použita jako jednotící složky i v dalších stanicích a zastávkách trati Praha – Kladno.