Praha 8 navrhuje zřídit pojízdné centrum pro výdej metadonu. Co si o tom myslíte?
Zkušenost s mobilním centrem máme, už jsme ho provozovali, když nás vyhodili ze Smeček. Fungovali jsme v přestavěném autobuse a tuto zkušenost už nikdy nechci zažít.

Z jakého důvodu? Klienti si nezvykli?
Ne, v tom problém nebyl. Není nic jednoduššího, než přestavět autobus. Lákali nás (vedení Prahy 8, pozn. red.), jaké by to bylo luxusní zařízení. Ale potom od toho dají všichni ruce pryč a spočívá to jenom na nás. Všechny městské části s tím souhlasí, ale žádná nechce, aby ten autobus parkoval na jejím území.

To je jediná výhrada?
Nikoli. Je to práce s opiáty, to jsou velice přísně střežené látky podléhající bezpečnostním předpisům, takže by tam nemohly být přes noc. Každé ráno bychom je museli dovážet, potom zase odvážet. Dále se nám to nelíbí ani technicky. Pokud magistrát bude zastáncem tohoto modelu, který třeba funguje v Amsterodamu, a najme si lékaře, proškolí ho, najme zdravotní sestry, tak ať provozují pojízdné zařízení na vlastní triko. My jim rádi ty pacienty předáme.