Uspořádá proto benefiční koncert a na vstupném vybere 50 tisíc korun. Na zaplacení pronájmů však potřebuje 100 tisíc – kde je vzít? Pomůže nadace Divoké husy, která částku vydělanou za koncert zdvojnásobí. A mladí se mohou stěhovat.Nejde o konkrétní případ, ale o ukázku toho, jak funguje Nadace Divoké husy. „Naše nadace nedává nikomu nic zadarmo – pomáhá jen těm, kdo jsou aktivní. Navíc částka, kterou poskytneme, je omezena šedesáti tisíci korun," říká Marcela Nevšímalová, ředitelka nadace.

K tomu, aby mohla nadace dávat, musí nejprve dostávat. Osloví například komerční společnost, aby přispěla na její aktivity, ale dostane odpověď: Proč bychom dávali prostředky přes nadaci, když můžeme pomoci přímo? „Ano, to můžete, ale pomůžete pouze jednorázově. My naše žadatele motivujeme k aktivitě, k tomu, aby uspořádali třeba benefiční koncert, prodejní výstavu, jarmark atd. a o zisk se tak sami zasloužili," vysvětluje paní Marcela formu činnosti nadace.

„Nedáváme žadatelům rybu, ale učíme je, jak si ji chytit. Pak jim výtěžek zdvojnásobíme. Neznásobujeme však jenom finance, ale aktivitu a radost," dodává šéfka nadace. Podle ní se stejné organizace obracejí se žádostí o grant dvakrát až třikrát a pak již samy využívají toho, co se od nadace naučily.

Peníze jdou z Holandska – zatím

Finanční prostředky putují Divokým husám především z partnerské organizace Wilde Ganzen, která sídlí v Holandsku. Zdrojem financí jsou také dárcovské DMS a soukromí dárci. S firemními dárci zatím nadace moc kladné zkušenosti nemá.

Nyní ale bude muset nadace napnout síly a získat pro svou činnost nové dárce, protože finance z Holandska zřejmě letos skončí.

Počet žadatelů o podporu respektive grant je v průměru 12 měsíčně, a to z celé republiky včetně Prahy. Vybrat tři až pět projektů není snadné. „Musíme dobře zvažovat, kde naše peníze skutečně pomohou. Někdy je 60 tisíc hodně a někdy málo. Druhý případ platí například pro náročné rekonstrukce v hodnotě statisíců korun. Pak dostávají přednost projekty, kde 60 tisíc představuje velkou pomoc, například při zakoupení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, polohovacích postelí či asistenčního automobilu.

Divoké husy jsou jedinou nadací u nás, jež zdvojnásobuje příspěvky žadatelů. Za 15 let své činnosti rozdělily tímto jedinečným způsobem už více než 300 milionů korun.