Jednu z nejslavnějších dvojic francouzského umění 20. století osudově spojovala osobní i umělecká pouta, což přesvědčivě dokládají jejich životopisy a korespondence, ale i Cocteauovy básně, dramata, scénáře a myšlenky. Také na jejich základě Vondrovic vytvořil tuto svou autorskou inscenaci.

„Myslím, že setkání básníka a herce je víc než osobním setkáním dvou lidí v konkrétní situaci. Je zrcadlením dvou Múz, lyrické duše a divadelní masky," komentoval to Vondrovic.