„O komunistickém režimu jste neměli žádné iluze, riziko bylo vaší jedinou jistotou. Přesto, nebo právě proto, jste nemohli jednat jinak," řekl zúčastněným Stropnický. Poznamenal, že minulost není zdaleka uzavřenou kapitolou a stále je v ní skryto mnoho zla, hořkosti a nespravedlnosti, která musí být napravena. Dodal, že odpor proti totalitě je jednou z největších občanských ctností.

Ocenění dostal i zakladatel Unijazz

Ministerstvo obrany eviduje 4833 žádostí o přiznání účasti ve třetím odboji. Osvědčení vydalo 1405 lidem a zamítlo 2431 žádostí. Bylo vyplaceno 82 milionů korun přímým účastníkům a 6,55 milionu korun pozůstalým.
Osvědčení dnes dostal třeba Čestmír Huňát, zakladatel sdružení Unijazz, a to za soustavnou obhajobu základních lidských práv, zejména práva na svobodu slova a projevu a práva se svobodně sdružovat. Stárek byl oceněn za protikomunistickou činnost, kdy se podílel na tvorbě a rozšiřování samizdatových tiskovin. Byl například šéfredaktorem samizdatového časopisu Vokno. Za rozšiřování stejného časopisu a Lidových novin byla účast v odboji přiznána Oliveru Malinovi.

Ocenění převzala Bendova žena

Za působení především v Chartě 77 byli oceněni manželé Bendovi. Kamila Bendová podle ministerstva obrany také podporovala nespravedlivě stíhané a vyvíjela další aktivity na obnovu svobody a demokracie v Československu. Jeden z mluvčích Charty 77, pozdější senátor a poslanec Václav Benda, se podílel na vytváření tiskovin namířených proti totalitnímu režimu a byl aktivním členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Benda zemřel v červnu 1999, ocenění za něj převzala jeho žena.
Osvědčení ministerstvo přiznalo za dlouhodobou protikomunistickou činnost i Pavle a Martinu Paloušovým. Palouš byl stejně jako Benda mluvčí Charty 77. Slavnostního předávání se dnes nezúčastnili.

Ocenění uděluje ministerstvo obrany na základě zákona o odboji a odporu proti komunismu. Podklady čerpá především z archivu bezpečnostních složek a dokumenty doplňuje o výpovědi svědků událostí.