V diplomacii a státní službě jste se pohyboval větší část svého profesního života. Tentokrát se však vracíte z privátní sféry. Proč jste se opět rozhodl pro politickou dráhu?

Je mi líto, jak ČR nevyužívá svůj potenciál, jak se její pozice v EU změnila spíše k horšímu, jak slábl její vliv. Současně si jsem vědom, že změnit poměry v této zemi je možné jen tehdy, pokud máte silné postavení i v EU. Většina problémů má svoji ryze národní rovinu, ale také evropskou. Nejdu dělat žádnou politickou kariéru, ale jdu pomoci mnohé z toho napravit a chci přispět ke změně. I v EU.

Jaké si, jako budoucí europoslanec budete klást politické cíle?

Nebudu si ani tak klást politické, jako spíše velmi věcné cíle. EU čelí celé řadě problémů. Je třeba je pojmenovat, hledat věcná řešení a tato s odvahou prosazovat. Stejně tak naši občané mají své problémy a očekávání. I v tomto směru je třeba předkládat věcná řešení, vytvářet pro ně podmínky a neuhýbat. Bez reformního kurzu, odstraňování překážek, snižování byrokracie, přístupné energie, vzdělávání, lepšího využívání fondů nebudeme konkurenceschopní a nevytvoříme pracovní místa.

Dokážete zúročit své bohaté kontakty z minulého působení v orgánech EU? Jak konkrétně? A za jakým účelem?

Jsem přesvědčený, že ano. Pokud bych měl pocit, že nemám oproti politickým trafikantům nějaké výhody, nekandidoval bych. Účel je jasný naplnit volební program a ukázat lidem, že politika se dá dělat pro ně.

Myslíte, že Česká republika v rámci EU obhajovala a obhajuje své národní zájmy s dostatečnou vehemencí?

Nejde ani tak o vehemenci, ale zda jsou zájmy jasně definovány, existuje na nich shoda, zvolí se správná strategie k dosažení cíle, zájmy se jasně zargumentují, umějí se hledat spojenci apod. Jde o to spíše být obratný a přesvědčivý, než jen vehementní. Odpověď na Vaší otázku je jedno velké „NE". Bohužel. ČR už dlouho nemá jasnou, čitelnou a aktivní evropskou politiku. To se musí změnit.

Byl jste hlavním vyjednavačem přistoupení České republiky k EU. Jak z vašeho pohledu tato událost změnila Českou republiku?

Zcela zásadním způsobem, ale mohla změnit ještě více, a to k lepšímu. Pokud bychom mnohé příležitosti nepromrhali. Ale to bylo, věřím, že mnohé můžeme ještě dohnat. Mějme tu ambici a neposlouchejme ideologické nesmysly a tvrzení, že v EU nic nezmůžeme. Z vlastní zkušenosti vím, že to jde. Trocha rozvážného sebevědomí neuškodí.

Podporujete co nejrychlejší zavedení Eura?

Podporuji zavedení eura v době, kdy na něj budeme udržitelně připraveni a eurozóna si vyřeší některé své problémy nebo i systémové slabiny. Nerad bych, aby se opakovala chyba z přijetí zemí, které nebyly udržitelně připraveny. Jsem však jednoznačně pro, abychom se na zavedení intenzivně připravovali. Nic však neuspěchejme a také věc řádně diskutujme. Občané si to zaslouží. EP však o euru u nás nebude rozhodovat, proto nenaslouchejme ODS, která na své petici založila kampaň.

Jste pro hlubší politickou integraci zemí v rámci EU?

V oblastech, ve kterých to má smysl a kde je přidaná hodnota na evropské úrovni pro naše občany nezpochybnitelná. Naopak odmítám prohlubování politické integrace za každou cenu, čistě z politicky deklaratorních důvodů, nebo tam, kde je řešení na národní úrovni efektivnější a pro občany lepší..

Návrat do politiky je závažným životním rozhodnutím. Co na to říká vaše rodina?

No nadšená není, což ostatně nejsem ani já. Ale rozhodnutí respektuje, přestože klasicky česky špinavou a nikoliv věcnou kampaň ze strany některých kovaných politiků pociťuje na vlastní kůži. Mám však její podporu a to je super.

Čtěte také: Kandidátka hnutí Ano 2011 Dita Charanzová: Mnozí europoslanci selhali