„Umělecké školy jsou kreativní, ale čím více v nich setrváváte, tím méně se vaše kreativita rozvíjí. Proto se snažíme poskytnout alternativu v oblasti uměleckého vzdělávání,“ říká Evžen Šimera, jeden ze zakladatelů Scholastiky první soukromé školy zaměřené na výtvarné a užité umění a design.

Pokud vše půjde podle plánu, už v lednu by se měly prostory bývalého paláce Elektrických podniků proměnit v umělecké dílny. Budova už nyní slouží jako ateliér například designéra Maxima Velčovského nebo malíře Jana Merty, v jejích prostorách se nachází i galerie nebo nakladatelství.

Projekt soukromé umělecké školy má ambice zvyšovat a zprofesionalizovat vzdělání v oblasti umění a klade si za cíl začlenit studenty do současné umělecké scény.

Na většině škol jsou totiž studenti odříznuti od momentálního dění v umělecké sféře. Nikdo je neinformuje o výstavách a podobných akcích, které by pro ně mohly být inspirativní nebo kde by mohli svá díla vystavovat. Z toho vyplývá i nedostatek kontaktů a znalostí o praktickém fungování jejich oboru poté, co školu opustí. Problémem je zakonzervovanost výuky a leckdy i pedagogického sboru, který sám nemá povědomí o aktuální situaci v oboru a ani potřebu přijímat moderní umělecké přístupy. „Nejsme dost staří na to, abychom byli konzervativní, ani tak mladí, abychom nemohli předávat své zkušenosti. Chceme vést se studenty dialog a ne jim vnucovat naše postoje,“ shrnuje další autor projektu Ondřej Brody. „Důležité je umět se o umění vyjadřovat, pojmenovat ho a definovat.“

Usiluje o akreditaci

Škola současného umění se prozatím profiluje jako nultý ročník vysoké školy a usiluje i o akreditaci, aby mohla svým studentům poskytnout kompletní certifikované vzdělání. Přijímací řízení se uskuteční v lednu příštího roku a v únoru přivítá škola první studenty sedmi základních kurzů malby, kresby, sochy, grafického designu, fotografie a videa a konceptuální tvorby a dějin umění. Jednotlivé kurzy se mohou libovolně kombinovat, záleží pouze na daném studentovi a jeho umělecké orientaci. Cena za jeden ateliér na semestr je 7 000 korun. Výuka bude spočívat v konzultaci s pedagogy, včetně vyučujících z jiných vzdělávacích subjektů, teoretických přednášek a setkávání s renomovanými osobnostmi umělecké scény. Pedagogický sbor tvořený renomovanými umělci a teoretiky, například sochařem Richardem Stiplem nebo malířem Davidem Böhmem, poskytne studentům kromě teoretické přípravy i praktické informace o grantové politice nebo tvorbě profesionální portfoliové dokumentace. Platforma by měla být otevřena i veřejnosti, jež má ambice se umělecky vzdělávat. Do kurzů se může přihlásit kdokoliv bez ohledu na věk.

Mimořádně talentovaní uchazeči mohou získat i prospěchové stipendium.

SOŇA KACEROVSKÁ