Nový dům by měl včetně vybavení stát kolem 20 milionů korun, přičemž pražské středisko Diakonie získalo z veřejných zdrojů 12 milionů. Zbývající částku se snaží vybrat ve veřejné sbírce, v níž je zatím zhruba milion. Podle církevní organizace je pobytových služeb pro dospělé autisty velký nedostatek v celé zemi. V Česku přitom žijí minimálně stovky dospělých autistů s takovou formou nemoci, kvůli níž jsou těžce nebo zcela závislí na pomoci jiných lidí.

„Náš syn Tom trpí těžší formou autismu. Péče zabírá téměř veškerý volný čas, je to permanentní služba. Často jsme si sáhli až na dno svých sil. Přes to všechno je Tom naším milovaným dítětem. Důležitý úkol nás ale teprve čeká – najít v budoucnu pro Toma celoroční domov, kde o něj bude dobře a profesionálně postaráno. Zajistit místo, kde se bude cítit dobře, až my nebudeme schopni se o něho tak intenzivně starat,“ svěřila se paní Kateřina, podle které existuje „žalostně málo důstojných domovů“ pro lidi jako je její syn.

„Cítím vděk, že Diakonie Praha jeden takový právě chystá. Prosím, pomozte jeho stavbu dotáhnout do cíle, má to velký smysl,“ zdůraznila. Barbora Dukátová z Diakonie Praha upozornila, že nová pobytová služba zdaleka nepomůže jen oněm devíti klientům. „Jde samozřejmě i o jejich nejbližší, pro které je péče nesmírně náročná a intenzivní. Často bez možnosti si několik let odpočinout,“ prohlásila Dukátová.

Nedostatek míst

Někdejší veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová ve svém výzkumu z roku 2017 dokládá, že v pobytových službách, konkrétně domovech se zvláštním režimem, kde mohou teoreticky žít lidé s autismem, je odmítáno průměrně 90 % takových žadatelů. Alternativou jsou už jen domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněná bydlení a stacionáře. I tam je ale míst nedostatek a žadatelé musí počítat s čekacími lhůtami.

V samotné metropoli jsou dnes pobytových služeb, které jsou specificky určené pro lidi s autismem, pouhé jednotky. Nový domov ve Stodůlkách je koncipován nikoliv jako „ústav“, ale jako zařízení komunitního typu s individualizovaným přístupem, který klientům umožní žít život s „běžnými“ aktivitami a vjemy.

„Tito klienti jsou výrazně specifičtí. Mnohdy mají agresivní chování vůči sobě nebo ostatním. Proto je třeba je hlídat, aby nemohli nikam utéct, aby nepoškodili sebe nebo někoho jiného. Potřebují také přiměřený, tedy spíš větší než menší prostor. Musí se jim vycházet vstříc i třeba v tom, že řada z nich mívá problém s určitými zvukovými vjemy a podobně,“ konstatovala Radka Jahodová, vedoucí a sociální pracovník denního stacionáře Ratolest, který provozuje Diakonie ve Strašnicích a kam také docházejí (mimo jiné) lidé s autismem.

Financování centra ve Stodůlkách po jeho plánovaném otevření v roce 2023 už přislíbil magistrát. Patronkami projektu jsou Mahulena Bočanová a Kateřina Sokolová. „Pokud byste se chtěli zapojit a pomoci, můžete poslat dar na speciální sbírkové konto 20001-127747339/0800 nebo přispět přes darovací formulář. Peněžní dary budou navíc až do 10. prosince 2021 zdvojnásobeny velkorysým partnerským dárcem,“ dodala Barbora Dukátová.