V Praze sídlící „hub“ bude fungovat jako součást sítě nezávislých regionálních odnoží už existujícího celoevropského institutu EDMO. Jednotlivé „observatoře“ mají skrze spojení společensko-vědního a technického výzkumu hledat způsoby odhalování a šíření dezinformací, jejich vliv na populaci a také vytvářet metodiku pro veřejné instituce.

Do práce středoevropského centra se vedle dvou českých univerzit zapojí spolek Demagog.cz, zaměřený na ověřování politických výroků, francouzská agentura AFP, slovenský výzkumný Kempelenův inštitút inteligentných technológií (KinIT) a také partneři z Polska. Koordinátorem projektu bude Univerzita Karlova, respektive Fakulta sociálních věd.

Podrobnosti až v srpnu

„Jsem pyšný, že jsme uspěli v soutěži více než 30 přihlášek jako třetí z osmi. Je to pro nás ocenění dlouhodobého propojení vynikajícího společenského výzkumu na Fakultě sociálních věd s technologickými obory,“ komentoval zrod nové platformy rektor UK Tomáš Zima.

Podle mluvčí FSV Jany Chloubové v tuto chvíli ještě není možné sdělit podrobnosti jako výši rozpočtu nebo počet expertů, kteří se do projektu zapojí. „V srpnu by měla být podepsána konsorciální dohoda a pak bude možné v těchto záležitostech sdělit víc,“ sdělila mluvčí.

Jisté je to, že jedním z výstupů spolupráce má být index, který umožní dlouhodobě zkoumat dopad dezinformací na českou populaci a média. Pozitivní vliv na veřejnost si iniciátoři slibují od dílčích kampaní zacílených na zvyšování mediální gramotnosti.

ČVUT dodá umělou inteligenci

Unikátní v rámci projektu má být role expertů ČVUT, kteří se budou snažit využívat při mapování šíření a odhalování dezinformací umělou intelgienci (AI). „Je to první krok v naší cestě stát se celoevropským centrem AI, která posílí bezpečnost společnosti včetně ochrany osobních práv. Již předloni jsme se, společně právě s Univerzitou Karlovou a také Masarykovou univerzitou zavázali, že vybudujeme Evropské centrum excelence v této oblasti. CEDMO je jedním z prvních úspěchů a kroků na této cestě, na který dále navážeme,“ uvedl rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Od rodící se spolupráce s IT odborníky si hodně slibuje i koordinátor iniciativy Demagog.cz Petr Gongala. „V oblasti takzvaného fact checkingu jsou dnes naše možnosti zapojení ‚automatizace‘ či ‚strojového čtení‘ dost omezené. Právě projekt CEDMO by měl tyto možnosti konkrétně v českém jazyce zásadně obohatit a stejně tak celkové kapacity naší iniciativy. My jako Demagog.cz zase poskytneme technickým specialistům naše znalosti včetně metodiky,“ řekl Gongala s dovětkem, že lídrem „fact checkingu“ bude v projektu tisková agentura AFP.

Peníze přijdou hlavně z EU

Práci „středoevropské observatoře dezinformací“, která by měla fungovat dlouhodobě a zkoumat primárně česko-slovensko-polský virtuální prostor, zafinancují fondy Evropské Unie a zdroje z Národního plánu obnovy ČR, které jsou také převážně unijní.

„Role médií pro rozvoj svobody a demokracie se i v rámci pandemie ukazuje jako zcela nezastupitelná a jejich přerod v digitálním světě se ještě mnohem více urychlil. Věřím, že projekty jako CEDMO ukážou, že spojení toho nejlepšího může pomoci všem občanům EU,“ prohlásila místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, která má v rámci svého portfolia na starosti i mediální oblast.

Celoevropská platforma EDMO podle webových stránek „spojuje ověřovatele informací s akademickými výzkumníky v oblasti on-line dezinformací, je otevřená spolupráci s médii, podporuje programy mediální gramotnosti a veřejné instituce v obraně před dezinformacemi“.