Návrh stanice vzešel z architektonické soutěže. Výběr konečné podoby zastávky umožní pokračovat v další přípravě kolejového napojení na Letiště Václava Havla.

Složitým přípravným procesem prochází zejména úsek mezi Výstavištěm a Veleslavínem, kde se aktuálně zpracovává dokumentace pro územní řízení. Praha 6 si prosadila takzvanou jižní variantu. Tu představují dlouhé tunely, umístěné jižně pod vodojem Bruska.

Původní návrh přitom počítal s úsporným povrchovým vedením, s nímž však městská část nesouhlasila, a to zejména kvůli nutným demolicím některých domů v oblasti Proboštského dvora ve Starých Dejvicích. Investor stavby tedy prověřil několik tras vedení tunelů a jako nejvhodnější a z jeho pohledu nejméně konfliktní vůči zástavbě vybral jižní koridor.

Nová studie už v únoru

I tato varianta ovšem naráží na odpor části veřejnosti. Vedena je v největší hloubce ze všech prověřovaných možností, místy přes 80 metrů pod zemí, což je skoro dvojnásobná hloubka oproti nejhlouběji vedenému metru. „Aktuálně jsme zadali studijní posouzení všech dosud prověřovaných variant včetně té, která vychází ze sledované jižní varianty a pouze v lokalitě Na Bateriích posouvá trasu pod Střešovickou ulici,“ říká Pavel Paidar, náměstek ředitele Stavební správy západ. „Toto studijní prověření by SŽDC rádo představilo zastupitelům Prahy 6 na únorovém zasedání,“ dodává.

Kolem projektu probíhá velká diskuse. Podle SŽDC se v ní ovšem objevuje řada nepravd a nepřesností. „Snažíme se trpělivě vysvětlovat důvody, proč je trasa umístěna právě v této lokalitě, ale je třeba podotknout, že největším nepřítelem se stává spousta dezinformací, která mezi občany koluje,“ vysvětluje Paidar.

V dalších úsecích je pak situace jednodušší. Mezi Bubny a Výstavištěm má SŽDC už územní rozhodnutí a čeká se na jeho právní moc. Běží už soutěž na dokumentaci pro stavební povolení. Územní řízení je v plném proudu i pro úsek Ruzyně – Kladno.