Když se v patnácti letech dostala do dětského domova, znamenalo to pro ni vysvobození. „Z plísně do čistoty, pravidelné jídlo… V dětském domově mi začal nový život.“

To, čím si prošla, považuje za hnací motor. „Už nikdy nechci zažívat situace jako v dětství,“ říká Denisa, která se stala ambasadorkou neziskové organizace Nadání a dovednosti, která pomáhá dětem z dětských domovů.

Vyšší nároky na vychovatele

Obzvláště na vychovatele těchto zařízení kladou současné podmínky větší nároky než za běžného provozu. „Zajištění provozu je v období koronaviru náročnější vzhledem k tomu, že se děti nemohou účastnit prezenční výuky v kmenových školách,“ vysvětlil Vít Hofman, mluvčí pražského magistrátu.

„Ředitelé tak byli nuceni zajistit i dopolední provoz stávajícími vychovateli, což je z personálního hlediska velice náročná záležitost,“ dodal.

Hlavní město zřizuje v metropoli dva dětské domovy. Oba jsou v deváté městské části - v Klánovicích a v Dolních Počernicích. Žije v nich 117 dětí a mladistvých. V obou museli v posledních týdnech zvládnout i období, kdy byli někteří vychovatelé a děti pozitivní na nový koronavirus. 

Pomáhají dobrovolníci

„Měli jsme čtyři případy covidu u dětí a sedm u pedagogů. Nyní jsme už nemoc překonali, ale zatím do dětského domova nepouštíme návštěvy, jenom doučovatelky,“ sdělila Dana Kuchtová, ředitelka Dětského domova Klánovice.

Rodiče a příbuzní se v Klánovicích mohou setkávat s dětmi ve venkovním areálu. „Do konce listopadu ale režim dále uvolníme,“ slibuje Kuchtová.

V Dětském domově v Dolních Počernicích návštěvu rodičů povolují. „Podmínkou však je, že se jedná o naléhavý případ. A děje se tak ve vyhrazeném prostoru a za dodržení nařízených hygienických podmínek,“ popsal Hofman.

V ostatních případech do budov obou dětských domovů ani do bytů v běžné občanské zástavbě, kde některé rodiny žijí, rodiče, příbuzní ani kamarádi vstupovat nesmí. „Na rozdíl od jarních měsíců jsem nezakázal samostatný pohyb dětí mimo areál dětského domova. Musí však dodržovat platná nařízení,“ řekl Pražskému deníku Martin Lněnička, ředitel Dětského domova v Dolních Počernicích.

A jak vypadá v těchto dnech vyučování? V době uzavření škol se uskutečňuje distančně pod dohledem vychovatelů. Pomáhají s ním také dobrovolníci. „Máme jich několik. Je však náročné zajistit podmínky vzdělávání tak, aby se děti při online výuce vzájemně nerušily,“ říká Lněnička.

S tím souhlasí i ředitelka Dana Kuchtová, která v domově v Klánovicích musí řešit navíc i problémy s nedostatečným signálem.