Samotné stavební práce by měly vypuknout začátkem příštího roku a podle Johnové potrvají přibližně šest měsíců. V rekonstruovaných prostorách najdou své zázemí terénní ambulantní pracovníci. Vzniknou byty pro zácvik rodičů a zařízení bude poskytovat odlehčovací služby pro rodiny, jejichž děti potřebují ošetřovatelskou péči. „V Praze tato služba není, krizová služba to většinou nedokáže kvůli náročnosti nebo věku. Rodiče je pak vozí do jiných krajů, kde místa jsou,“ vysvětluje Johnová. „Hlavně se také rozšíří směrem k jiným cílovým skupinám. Jednáme o svěření či převedení jednoho objektu, kde by měla vzniknout odlehčovací služba pro autisty,“ popisuje Johnová.

Sociální bydlení v pražských Třeboradicích.
Byt je šance začít znovu. Matky s dětmi našly nový domov v Třeboradicích

Děti, které v domově dosud bydlí, budou po dobu oprav přesunuty jinam. „Hledáme jim vhodné místo tam, kde chodí do školy nebo mají příbuzné, případně pak přímo na Zbraslavi,“ říká Johnová.

Náročné stěhování

Podle ředitelky domova Radky Soukupové je přesun dětí do jiného prostředí vždy frustrující. „Do jiného dětského domova byly od nás přemisťovány vždy, když měly začít chodit do školy. A to přesto, že tady už roky žily, našly si tu své kamarády i blízké dospělé osoby,“ popisuje Soukupová. Podle ní se podařilo dosáhnout dohody s pracovníky sociálně-právní ochrany. Většina dětí, které se musejí přestěhovat, zůstane v nové domácnosti vznikající na Zbraslavi v běžném bytě. Magistrát pro ně ovšem také získal například i jeden byt v Praze 3. „Ty, které se nemohou vrátit do rodin, přejdou do bytů v běžné zástavbě, kde budou žít stejně jako jejich vrstevníci. Místo rodičů se o ně budou starat profesionální vychovatelé,“ shrnuje Soukupová.

V současné době jsou v domově dvě skupiny dětí. „Malé, které jsou v sedmi letech, když mají jít do školy, přesunuty do dětského domova či domova se zdravotním postižením. To se nám podařilo odvrátit,“ líčí Johnová. Druhou skupinu pak tvoří děti na krizových lůžkách, které v tomto zařízení pobývají pouze krátkodobě.

Podle Johnové je péče o ohrožené děti roztříštěna mezi tři ministerstva a tři systémy sociální, zdravotní a školský.

„Výsledkem je necitlivé přesunování dětí z kojeneckého ústavu do dětského domova nebo do domova pro osoby se zdravotním postižením. Považuji tento systém za nehumánní a nelidský, a proto jsme se dohodli na tom, že se pokusíme politováníhodný stav změnit,“ líčí Johnová.

Zora Dušková, Veronika Andrtová - Zleva ředitelka centra Zora Dušková a její zástupkyně Veronika Andrtová vystoupily 31. července 2020 v Praze na tiskové konferenci Dětského krizového centra k představení aktuální statistiky domácího násilí na dětech v do
Rodiny, pomožte si samy. Kvůli koronaviru přibylo dětí v tísni