„Do pražských dětských domovů jsou však na základě soudních rozhodnutí umisťovány nejen pražské děti, ale i z jiných krajů, především ze Středočeského,“ uvedla radní pro školství Irena Ropková (ČSSD).

Problémem jsou sourozenecké skupiny

V Dětském domově Dolní Počernice momentálně přebývá 58 dětí, zaevidováno jich tu ale je 66. „Jedná se o případy s dlouhodobými propustkami do biologických nebo pěstounských rodin,“ vysvětlil ředitel domova Martin Lněnička. Obdobná situace je tu poslední tři roky. „Dříve bývalo více výkyvů, měli jsme třeba i šest volných míst více než tři měsíce, to již teď není,“ připomněl ředitel.

Zařízení kapacitně nestačí, odmítat děti musí obvykle desetkrát ročně. Téměř vždy se do domova nedostanou vícečetné sourozenecké skupiny. „Navíc pokud je třeba přijmout dítě do týdne či 14 dní, tak poslední dva roky musíme většinou odmítat,“ popsal Lněnička. Stejně je na tom domov v Klánovicích, místo pro žadatele nemají často. „Je standardní situací, že o umístění žádá téměř vždy více dětí, než je naše kapacita,“ popsala ředitelka domova Dana Kuchtová.

Podle odhadů schází zhruba 16 míst

Kapacita zařízení se v metropoli v posledních letech navyšovala, přesto to vypadá, že současný počet míst nestačí. „Vzhledem k tzv. transformaci náhradní rodinné a výchovné péče jsme se těšili na to, že v Praze přibudou pěstouni a my s nimi budeme moci spolupracovat,“ uvedla Kuchtová. Je jich ale nedostatek. „Prostředky z ministerstva práce a sociálních věcí a kraje by tedy měly být směrovány především k dlouhodobé pěstounské péči,“ dodala ředitelka.

Právě kvůli zmiňované reformě město prozatím se zřizováním dalších míst nepočítá. „Pokud se podaří pružněji získávat a proškolovat kvalitní pěstouny pro dlouhodobou péči o ohrožené děti, měly by být kapacity postupně dostačující,“ uvedla Ropková. Dohoda s domovy je zatím taková, že zařízení budou situaci sledovat. V případě, že se nezlepší, bude nezbytné místa zřídit. „Podle mého odhadu by časem byly potřeba další dvě rodinné skupiny dohromady pro 12 až 16 dětí,“ doplnil Lněnička.