„Jsme velmi rádi, že se povedlo získat díky magistrátu prostředky na rekonstrukci a tak ji zpřístupnit dětem. Špatný technický stav a přítomnost azbestu to znemožňovaly," vysvětlil starosta Jiří Koubek.

Rekonstrukce mateřské školky byla nejnáročnější investiční akcí v průběhu poslední doby. Byla postavena před několika desítkami let jako provizorní objekt vytápěný elektrickými akumulačními kamny a přímotopy. V roce 2012 započala první etapa a to rekonstrukcí hospodářského pavilonu, spojovacího krčku a objektu bydlení, které byly téměř v havarijním stavu. Objekty byly kompletně zatepleny, byla vyměněna okna, provedeno zateplení střešního pláště a položena nová folie.