Například 120 dětí ze Základní školy Pošepného se vžilo do role malých lesníků v příhodných kulisách, které zajistil Kunratický les. Během procházky po lesní stezce se na jednotlivých stanovištích dozvěděly, jak se les sází a podle jakých zásad se vychovává či jak se má správně měřit a chránit. Nabyté zkušenosti mohly hned zkonzultovat i s věrným čtyřnohým pomocníkem pražských lesníků, koněm.

Šedesát prvňáčků ze Základní školy náměstí Curieových zase navštívilo Městskou knihovnu v Praze, kde se zaposlouchali do čtení z knihy Dědeček lesník vypráví dětem, kterou malým čtenářům přišli představit samotní její autoři.

Pod vedením paní ilustrátorky se pak ve výtvarné dílně děti vrhly do tvorby svých vlastních ilustrací lesních příběhů a s našimi lesníky se učily rozpoznávat jednotlivé lesní obyvatele, třeba prostřednictvím jejich stop a zvuků. V knihovně na ně dohlížel žlutým pohledem Hugo, sýc rousný, který se jako nemocné mládě kdysi za bouřky dostal ze zničeného hnízda do záchranné stanice a rozhodl se tam zůstat.