Dům tří přání poskytuje pomoc dětem a jejich rodinám, které se dostaly do krizové situace. Centrum pomáhá dětem ohroženým třeba kvůli rozvodu rodičů či sociálním problémům rodiny, dětem s výchovnými problémy nebo ohroženým šikanou či týráním.

„Snažíme se posilovat jejich odolnost a adaptujeme je na tu ztíženou rodinnou situaci. Nabízíme individuální konzultace, tvůrčí a sportovní programy a doučování, protože krize v životě dítěte se často odráží i na zhoršení jeho prospěchu ve škole," vysvětlila pracovnice centra Karolína Tučková.

Dětem je k dispozici i výtvarná a keramická dílna, kurz programování, dramaterapie, box či pohybové hry. „Dvakrát ročně pořádáme vernisáž, kde děti vystavují svá díla. Teď ji budeme moc uspořádat v hezky opravených prostorách, za což dobrovolníkům z Providentu velmi děkujeme. Kromě toho je skvělé, že nám firma věnovala i dalších deset tisíc korun na nákup malířských potřeb a vybavení ateliéru," dodala Karolína Tučková.