Proto v roce 1995, když šel k zápisu do první třídy, neuspěl. Učitelé ho nechtěli pustit ani o rok později. „Ale tam už nakonec zabojovala moje maminka. Hned od počátku jsem musel navštěvovat pedagogickou poradnu."

„Vždy je v prvé řadě potřeba dbát na včasné rozpoznání a identifikaci dyslexie," řekla včera na konferenci Školou bez překážek v Břevnovském klášteru Vanda Hájková, předsedkyně Somatopedické společnosti. Hana Ajmová, ředitelka ZŠ Prof. Matějčka 
v Mostě zase poukázala na fakt, že rodiče dětí se specifickými poruchami učení by se měli aktivněji zapojovat do školních aktivit.

Projekt Školou bez překážek

- podílí se na něm projektový tým a pedagogové základních škol ze čtyř českých regionů
- cílem projektu je pracovat s dětmi tak, aby školu zvládli bez větších problémů všichni žáci, i ti, u kterých byly diagnostikovány specifické poruchy učení
- probíhá od dubna 2010 do března příštího roku
- je financován Evropským sociálním fondem v ČR a státním rozpočtem
- do projektu se zapojily čtyři školy: ZŠ M. Choceňského 211, Choceň; ZŠ Komenského 365, Jílové u Prahy; ZŠ U Soudu 369/8, Liberec; ZŠ Prof. Zdeňka Matějčka, Most
- zúčastnilo se ho celkem 60 rodičů

I mnozí géniové trpěli dyslexií!

Ani porucha učení nezabránila Mozartovi či Andersenovi ve tvoření. Možná jim i pomohla

Má vaše dítě či vnouče specifické poruchy učení? To neznamená, že by to v budoucnu nemohlo někam dotáhnout. Své o tom věděl i Leonardo da Vinci, Wolfgang Amadeus Mozart, Hans Christian Andersen či Albert Einstein. Ti všichni trpěli dyslexií.

Čtěte také: Mezi dyslektiky jsou úspěšní umělci a vynálezci

Ve školním věku si uvědomil svou indispozici i český herec Michal Dlouhý. „Bylo to ve chvíli, kdy se měly začít číst knížky. To mi nešlo. Nejdřív to vypadalo, že se mi do toho moc nechce, protože jsem radši sportoval," říká Dlouhý. Později se ale ukázalo, že má i potíže s učením, které ale také dlouho dával do souvislosti s tím, že byl hodně živé dítě. Nakonec ale pochopil, že je problém v něčem jiném.

To, že má dyslexii, však jako problém nevnímá. A paradoxně mu prý v jeho práci pomáhá. „Normální člověk čte větu a je čtením napřed. Já věci čtu naopak okamžitě v ten moment, kdy s písmenky zápasím. Musím si proto hodně věcí domýšlet, a tedy o textu více přemýšlím. Vím tedy 
o textu mnohem více než člověk s fotografickou pamětí, který se na stránku jednou podívá a vše si pamatuje. Podstata mu ale uniká," vysvětlil herec Dlouhý.

Slovník – specifické poruchy učení a chování

- dyslexie porucha učení, snížená schopnost naučit se číst

- dysgrafie porucha psaní, schopnosti naučit se psát i při normálních intelektových schopnostech

- dyskalkulie porucha schopnosti pracovat s matematickými symboly

- dysortografie narušená schopnost osvojovat si pravopis jazyka (především v písemné podobě)

- ADHD syndrom porucha pozornosti s hyperaktivitou

- ADD syndrom porucha pozornosti bez hyperaktivity