„Z pohledu potenciálních pěstounů či náhradních rodičů jsou důvody jasné v ústavech jsou nyní děti převážně z asociálního prostředí. Nezřídka i odložené potomstvo narkomanů," uvedl František Schneiberg z Dětského centra v Krči. Podle lékaře, který v tak řečeném krčském „kojeňáku" pracuje jako externista se jedná o kvalitativní problém.

„Nechtěných dětí intelektuálů se prostě nyní jaksi nedostává," upřesnil Schneiberg. Pro potenciální adoptivní rodiče začíná být hrozbou i další faktor pokles porodnosti. Což se už projevuje a projevovat v dalších dvou letech prý určitě ještě bude.

„Mladí lidé nespěchají se založením rodiny. I je k tomu něco nutí. Tedy jak ekonomické možnosti, tak i budování vlastní kariéry," vysvětloval František Schneiberg. Adoptovat dítě je možné za určitých podmínek. Tou základní je, dítě skutečně chtít. Slouží k tomu od podání žádosti až dvouletá lhůta. Jinými slovy, čas tento šlechetný úmysl tvrdě prověří. „Mám s tím bohaté zkušenosti. Za tu maximálně dvouletou lhůtu se totiž ve vztahu dvou lidí může leccos změnit," říká Schneiberg.

Vrátit dítě či ho náhradním rodičům odebrat zpět do ústavní péče je ze zákona možné

Tedy může se rozpadnout, či naopak, žena otěhotnět. I v případě šťastného a dlouho očekávaného okamžiku převzetí dítěte není vyhráno. Jak u dítěte, tak náhradních rodičů. „Vzpomínám si na případ manželského páru, který dítě do ústavu po nějaké době zase vrátil. Nechtělo prý pomáhat s úklidem a stále plakalo. Tomu děvčátku přitom byly pouhé dva roky," popisoval Schneiberg.

Vrátit dítě či ho náhradním rodičům odebrat zpět do ústavní péče je ze zákona možné. „Tři měsíce preadopční péče jsou zkušební dobou, kdy tak lze učinit. Náhradní rodiče se s dítětem sžívají nebo si nakonec vše rozmyslí.," řekl František Schneiberg s tím, že po zkušební době, kdy dítě u náhradních rodičů zůstává, pak soud vydá rozhodnutí o jeho osvojení.

„Chtěla jsem dítě adoptovat a manžel souhlasil. Veškerou nutnou administrativu jsme měli v pořádku, čekali jsme jen na vhodné miminko. Měli jsme velkou radost, když nám potom v ústavu jedno ukázali," započala své vyprávění paní Martina. Jenomže prý ještě netušila, jaké nástrahy jí osud nachystá.

„Už jsme v podstatě byli připravováni, že si tu krásnou holčičku převezmeme. Jenomže jsem mezitím otěhotněla, přitom se mi to nedařilo víc jak deset let! Doma mi začalo peklo," líčila nadále situaci paní Martina. Manžel prý okamžitě hodlal adopci zrušit, jenomže potenciální náhradní matka se už nechtěla holčičky vzdát. „Dospělo to tak daleko, že mě muž i uhodil a já posléze potratila. Nemám proto žádné dítě a jsem dva roky rozvedená," ukončila své životní peripetie paní Martina z Košíř.

Klinický psycholog Bohumil Vostárek tento příběh hodnotí jako test osobnostních kvalit. „U bývalého manžela paní Martiny jednoznačně převládla obava z citového selhání nedovedl by svému dítěti a adoptivnímu jedinci opětovat rodičovskou lásku stejnou měrou. Mateřské instinkty mnohdy nic takového nerozlišují," doplnil psycholog. Pražští adoptivní rodiče jsou totiž podle odborníků obecně velmi vybíraví. Děti se zdravotním postižením nebo romské děti nechtějí. Přestože počet žadatelů o adopci rok od roku stoupá a letos tomu tak ve srovnání s loňským rokem určitě není.

V roce 2012 to bylo celkem 98 žadatelů a v současnosti jich Odbor správních činností, zdravotnictví a sociální péče magistrátu eviduje 58. Podle statistik odboru bylo 26 dětí adoptováno a 53 dětí je v pěstounské péči. Od začátku letošního roku bylo v Praze adoptováno 35 dětí a o 59 dětí se nyní starají pěstouni. „Rozdíl mezi adoptivním rodičem a pěstounem je ten, že adoptivní rodič čeká, kdežto u způsobu pěstounské péče čekací doba není," doplnil František Schneiberg.

Podle primářky Dětského centra v Krči Jaroslavy Lukešové je zájem převážně o děti s dobrou sociální a zdravotní anamnézou do jednoho roku. Osmdesát procent žadatelů si přeje převzít dítě co nejmladší. Pokud se v Praze rodiče rozhodnou pro adopci, musejí se obrátit na úřad městské části, v níž mají trvalé bydliště. Na sociálních odborech rodiče vyplňují první doklad k adopci.