Vzorky pro měření přítomnosti toxických látek vědci odebrali z devíti dětských pískovišť v šesti pražských lokalitách. Zaměřili se na oblasti, které jsou výrazněji zasažené dopravou nebo průmyslovou výrobou. Kromě kadmia se analýza týkala i dalších těžkých kovů, například olova či rtuti.

Koncentrace kadmia překračovala podle Marka Šíra z Vysoké školy chemicko-technologické v některých oblastech limit stanovený ministerstvem zdravotnictví až dvojnásobně. Nejhorší byla situace v Malešicích nedaleko spalovny a v holešovické Jateční ulici kousek od Pražské tržnice. Dále měření proběhlo v Dejvicích nedaleko Evropské, u hlavního nádraží, na Proseku u dálnice D8 na Teplice a na Spořilově kousek od Jižní spojky.

Dlouhodobé vystavení způsobuje rakovinu

„Kadmium je rakovinotvorný těžký kov, který se ukládá v živých látkách a je nebezpečný zejména pro děti, které jsou jeho působení vystaveny od raného věku. Limit byl překročen ve všech případech měření kromě jednoho," uvedla Karolína Brabcová ze spolku Arnika.

Podle informací ministerstva životního prostředí způsobuje dlouhodobé vystavení kadmiu jeho hromadění v organismu, které může časem poškodit ledviny nebo přispět k rakovině plic a prostaty.

Může za to hlavně doprava

Škodlivý prvek vzniká při průmyslové výrobě, ale i při topení pevnými palivy. V Praze je však jeho hlavním zdrojem doprava.

„Obecně největšími zdroji kadmia jsou velké průmyslové podniky, například malešická spalovna ho vypouští zhruba kilogram ročně. V Praze je ale mnohem zásadnější doprava. Pro představu, roční emise ze spalovny odpovídají zhruba deseti milionům kilometrů najetých autem. Zdá se to hodně, ale s ohledem na množství aut v metropoli jsou nakonec emise z dopravy násobně vyšší než z průmyslových podniků," vysvětlil odborník Arniky na chemické látky Milan Havel.

Děti jsou riziková skupina

Kadmium a další těžké kovy se navazují na prachové částice a šíří vzduchem, jejich přítomnost tak není omezena na dětská hřiště. Ve skutečnosti je tak kadmium všudypřítomné. Na hřištích je však situace horší.

„Na hřištích jsou děti daleko zranitelnější proto, že si hrají holýma rukama, olizují si je, takže do sebe těžké kovy dostávají přímo," vysvětlila Brabcová s tím, že dětem nehrozí akutní otrava. Nežádoucí účinky zvýšené koncentrace těžkých kovů se projevují v dlouhodobém horizontu.

S kadmiem je to v Praze špatné

Překvapivým zjištěním podle autorů měření je, že z hlediska koncentrace kadmia je na tom Praha mnohem hůře, než jiné evropské lokality. Naopak v případě například olova byly výsledky pro Českou republiku pozitivní. „Co se týče olova, tak tam byly naměřeny nejnižší hodnoty v porovnání třeba s měřením v Hongkongu, Madridu nebo Kazachstánu. Ale u kadmia Praha vychází ze všech provedených měření nejhůře," vysvětlila Brabcová.

I tak Praha nepatří mezi nejexponovanější lokality v republice, situaci však v metropoli výrazně zhoršuje hustota dopravy. „Roli hrají i vlivy na pozadí, například průmyslová výroba v širším okolí nebo spalování tuhých paliv, protože kadmium se může ovzduším šířit na desítky i stovky kilometrů," uvedl Havel s tím, že nejhorší jsou koncentrace v oblastech s těžkou průmyslovou výrobou, například na Příbramsku.

Radnice připravuje plán

Občané i ekologické organizace si na stav ovzduší v Praze stěžují opakovaně. Hlavní město totiž dlouhodobě překračuje limity prašnosti. Pražští radní proto minulý týden schválili plán ministerstva životního prostředí, který navrhuje opatření pro zlepšení ovzduší. Podle radní pro životní prostředí Jany Plamínkové na jeho základě vedení magistrátu zpracuje akční plán. Program ministerstva však kritizují občané, kteří ho napadli u soudu jako nedostatečný.

Čtěte také: Vzduch v Praze škodí. Občané podali žalobu