„V případě seniorů máme v podstatě jediný úkol – vysvětlovat jim, že díky podpoře je pro ně standardní byt stejně finančně dostupný jako ubytovna. U rodin je to složitější. Po přemístění do klasického bytu často potřebují intenzivní terénní podporu v podobě poradenství o finančních závazcích, nutnosti platit včas nájemné, případně i při hledání práce. A tento typ sociálních služeb dnes není moc rozšířený. Hledáme proto vhodné poskytovatele i zdroje financí na provoz,“ přiblížil nejbližší plány radní pro bytovou politiku Adam Zábranský (Piráti).

Do konce roku podle něj nabídne Praha bydlení celkem 140 dětem z ubytoven, což je odhadované minimum jejich celkového počtu v metropoli. První z nich by se mohly stěhovat z ubytovny už v létě. Výzvu podle Zábranského představuje i samotné hledání volných městských bytů, které musí mít dostatečnou velikost a zároveň by měly být „roztroušené“ na více místech. „Pracujeme na přehledu prázdných bytů, které jsou svěřené městským částem, a následně představíme plán na jejich opravu,“ dodal Zábranský.

Slib dala také vláda

Také minulá česká vláda stanovila v roce 2015 právně nezávazný cíl pro celou republiku, aby do konce roku 2020 nemusela přebývat na ubytovnách žádná z tehdejších asi šesti tisíc domácností s dětmi. Podle ředitele Platformy pro sociální bydlení Víta Lesáka je už dnes jasné, že tento závazek nebude splněn. „Právě shromažďujeme data, která mají ukázat, jestli od té doby ubyly děti na ubytovnách. Výsledky bychom měli mít začátkem dubna. Každopádně stát pro to nedělá žádné systematické kroky,“ poznamenal Lesák.

Platforma pro sociální bydlení se také snaží přitáhnout samosprávy do projektu Ukončování bezdomovectví. Do něj je od letošního roku zapojených devět radnic z různých míst Česka včetně té pražské. 
Inspiraci hledají ve „finském modelu“ řešení chudoby a sociálních problémů, který je známý pod anglickým termínem Housing first (Bydlení především). „Principem je, že jako první věc musíte člověku s komplexními potřebami poskytnout trvalé bydlení, domov, pak se otevírají lepší příležitosti řešit ostatní problémy,“ vysvětlil strategii vyzkoušenou poprvé ve finských velkoměstech starosta Helsinek Jan Vapaavuori.